Congres Behandeling van Trauma

Effectieve verwerkingstechnieken

Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en coping strategieën van cliënten. Tijdens dit congres leert u welke verwerkingstechnieken voor trauma er zijn en welke u het beste toe kunt passen in specifieke situaties.

Gewenste verbetering in behandeling bij trauma
Uit recente studies blijkt dat het aantal patiënten dat lijdt aan een trauma stijgt. Echter, wanneer trauma’s worden opgemerkt en aangepakt, krijgen patiënten niet altijd de best passende behandeling. Dat meldden behandelaren en patiënten aan Zorginstituut Nederland en valt te lezen in het rapport Systematische analyse geestelijke gezondheidszorg (2018)*.

Welke behandeltechniek in welke situatie?
Tijdens dit congres worden de verschillende behandeltechnieken op een rijtje gezet. De indicatiegebieden van deze technieken en hun voor- en nadelen worden besproken, zodat u een meer beredeneerde keuze voor een techniek kunt maken.

Na het volgen van deze dag weet u meer over:

 • de opbouw van traumabehandeling (wanneer doe je wat?)
 • welke behandelingstechnieken er zijn en wanneer je welke inzet
 • verschillende verwerkingstechnieken, zoals:
  • schematherapie en EMDR;
  • imaginaire exposure;
  • imaginaire rescritping;
  • sensorimotor psychotherapie;
  • narratieve exposure therapie.

* Bron: de Volkskrant (19 april 2019)

Programma Congres Behandeling van Trauma | Effectieve verwerkingstechnieken

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en inleiding

Door dagvoorzitter Marleen Rijkeboer

09.45
Lees meer Sluiten
Presentatie van de belangrijkste onderzoekresultaten

Tijdens deze lezingen worden de belangrijkste onderzoeksresulaten over de behandeling van trauma aan u gepresenteerd. Welke behandelmethoden zijn er en wat zijn de resultaten?

10.30
Lees meer Sluiten
Trauma’s behandelen bij: PTSS, complexe PTSS en geen PTSS

Een behandelaar moet voortdurend keuzes maken. Als er sprake is van posttraumatische stressklachten zijn er meestal ook andere klachten. Soms is er sprake van zoveel comorbiditeit en zulke ernstige klachten dat men spreekt van complexe PTSS. Welke keuzes moeten dan worden gemaakt? Wat zijn de noodzakelijke voorbereidingen om tot traumabehandeling over te gaan? Wat moet de patiënt in ieder geval kunnen? En hoe bouw je zo’n behandeling op?

Weer andere keuzes moeten gemaakt worden als er wél een duidelijke samenhang lijkt te bestaan tussen klachten en meegemaakte gebeurtenissen, doch er is géén sprake van een PTSS. In dat geval is traumabehandeling geen richtlijnbehandeling. Hoe krijgt traumaverwerking dan toch een plek in het behandelplan? En uit welke vormen van traumaverwerking kunnen patiënt en therapeut kiezen?

In deze lezing ligt de nadruk op de inbedding van een traumabehandeling in een totaal behandelplan. Niet alleen de hulpvraag en de mogelijkheden van de patiënt zijn daarbij leidraad, maar ook de mogelijkheden die een therapeut of een bepaalde setting hebben te bieden.

Door: Dr. Hellen Hornsveld, GZ-psycholoog, EMDR-trainer, Schematherapeut supervisor en zelfstandig gevestigd behandelaar, Utrecht

Na het volgen van deze sessie heeft u inzicht in:

 • Overzicht van de behandelmogelijkheden voor PTSS.
 • Het wel of niet direct behandelen.
 • De keuze voor traumabehandeling bij niet-PTSS klachten.

11.10
Pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Werkingsmechanismen bij traumaverwerking en daaruit volgende indicatieverschillen tussen verwerkingstechnieken

De verschillende werkingsmechanismen, die een rol spelen bij traumaverwerking worden eerst besproken. Vandaaruit beredeneren we op basis hiervan, de literatuur, interviews met collegae en klinische ervaring de indicatieverschillen tussen verschillende verwerkingstechnieken. We gaan er daarbij vanuit dat er drie belangrijke stand-alone-verwerkingstechnieken zijn: Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting en EMDR. De lezing wordt interactief afgesloten met een speelse kennistoets.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Welke werkingsmechanismen een rol spelen bij traumaverwerking
 • Inzicht welke werkingsmechanisme bij welke verwerkingstechniek een rol spelen
 • Inzicht in welke situatie welke verwerkingstechniek meer geïndiceerd is

Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog-psychotherapeut

12.20
Lunchpauze
13.20
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1

U heeft keuze uit verschillende verdiepingssessies: bekijk de sessies.

14.35
Middagpauze
15.05
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2

U heeft keuze uit verschillende verdiepingssessies: bekijk de sessies.

16.20
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Behandeling van Trauma – Effectieve verwerkingstechnieken | Sessies

In twee rondes heeft u keuze uit vijf verdiepende sessies:

1.
Lees meer Sluiten
Verwerkingstechnieken (Schematherapie en EMDR)

Meer informatie volgt

2.
Lees meer Sluiten
Imaginaire exposure

Imaginaire exposure is de meest aangewezen evidence-based behandeling bij PTSD. Toch wordt deze behandeling door weinig psychotherapeuten toegepast. Ook cliënten staan niet te springen voor deze methode. Het doel is immers om de cliënt bloot te stellen en te confronteren met alle herinneringen van de traumatische ervaring (beelden, cognities, geuren, geluiden, etc.) om cliënten minder angstig te laten worden om met hun emoties geconfronteerd te worden. In deze workshop leren we hoe we een rationale opbouwen om cliënten gemotiveerd mee te nemen in deze behandeling. Bovendien gaan we oefenen met IE om hierin vaardiger te worden.

Marieke Impens, psycholoog, gedragstherapeut, The Human Link

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie:

 • Men doet kennis die helpt bij het in de praktijk brengen van Imaginaire Exposure
 • Men begrijpt de rationale achter Imaginaire Exposure en men kan deze rationale ook overbrengen in therapie
 • Men oefent met vaardigheden die de drempel verlagen om met IE aan de slag te gaan

3.
Lees meer Sluiten
Imaginaire rescripting als onderdeel schematherapie

Meer informatie volgt.

4.
Lees meer Sluiten
Narratieve Exposure Therapie

Meer informatie volgt.

5.
Lees meer Sluiten
Sensorimotor Psychotherapie

Meer informatie volgt.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Behandeling van Trauma – Effectieve gesprekstechnieken | Sprekers

Congres Behandeling van Trauma – Effectieve verwerkingstechnieken | Info

Waar en wanneer
Vrijdag 27 maart 2020 | Van der Valk Utrecht
Adres: Winthontlaan 4-6 | 3526KV | Utrecht
Routebeschrijving

Voor wie?
Het congres is ontwikkeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, praktijkondersteuners GGZ en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij:

 • NIP
 • NVvP
 • FGzPt voor klinisch (neuro)psychologen
 • Vereniging EMDR Nederland

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven (btw vrij) – vroeg inschrijven loont!

 • 299,- per persoon | Very early bird tot 1 december 2019
 • 349,- per persoon | Early bird tot 1 februari 2020
 • 399,- per persoon | Regulier tarief

Inschrijven

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Leonie van Helten
M: 06 630 905 752
E: leonie.van.helten@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.