Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassenen

Emotieregulatie bij volwassenen en kinderen

Emotieregulatie is méér is dan praten over gevoelens en ontspanningsoefeningen doen. Tijdens dit congres maakt u kennis met een wetenschappelijk gefundeerde emotieregulatietraining die is in te zetten voor volwassenen en voor kinderen. U ontdekt hoe emotieregulatie zich ontwikkelt vanaf de kindertijd, waar het fout kan lopen hoe u de training kunt inzetten in verschillende klinische settings.

Veel behandelaars passen emotieregulatie toe als methodiek binnen een behandeling van angstproblemen, depressieve klachten, eetstoornissen, agressieregulatie of bij persoonlijkheidsstoornissen. Ze doen dat wanneer het aangewezen is. Echter, zonder een duidelijk therapieplan, zonder duidelijk protocol en zonder een goede wetenschappelijke rationale.

In dit congres krijgt u die handvatten van Matthias Berking, die werkte aan een gefundeerde wetenschappelijke onderbouwing voor het uitvoeren van de emotieregulatietraining. Daarnaast licht Caroline Braet het trainingsprogramma toe dat zij ontwikkelde voor emotieregulatie specifiek gericht op kinderen en adolescenten. In twee workshoprondes met onderwerpen naar keuze gaat u de diepte in met diverse zinnige en zingevende interventies op het gebied van emotieregulatie.

Na dit congres weet u:

 • hoe u een goede regulatietraining inzet bij je behandeling
 • hoe u TEC (Training Emotionele Competenties) inzet bij 1-op-1 behandelingen, in groepsverband, ambulant of residentieel
 • hoe u de vele emotionele competenties van de patiënten systematisch kunt identificeren en zo nodig gericht kunt vergroten
 • hoe u deze competenties het beste bij patiënten kunt aanleren

Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassen | Programma

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Emotieregulatie: een belangrijke transdiagnostische factor in de behandeling

Emotieregulatie aanleren is een belangrijke methodiek waar pas recent wetenschappelijke aandacht voor is. Hoe begin je hieraan als je met kinderen of jongeren werkt? Vaak gebeurt dit nu zonder een duidelijk protocol, zonder een goede wetenschappelijke rationale.  Opzet van de lezing is hierover nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen toe te lichten en vooral ook te illustreren met eigen voorbeelden.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Het belang van emotieregulatie voor alle jongeren in het omgaan met emoties
 • De link tussen emotieregulatie en het ontwikkelen van problemen
 • Emotieregulatie leer je niet met één methodiek aan, er is een volgorde in aan te leren vaardigheden.

Prof. dr. Caroline Braet, hoogleraar, Universiteit Gent

10.25
Lees meer Sluiten
Emotieregulatie trainen : een geëvalueerd behandelingsprotocol

Matthias Berking, psychotherapeut en professor Klinische Psychologie en Psychotherapie aan de Universiteit van Marburg (Duitsland)

11.05
Koffie/thee pauze
11.30
Workshopsronde 1
12.45
Lunchpauze
13.30
Workshopronde 2
14.45
Koffie/thee pauze
15.05
Workshopronde 3
16.20
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Eerdere edities van dit congres werden beoordeeld met gemiddeld een 8.
Ontdek waarom en schrijf u nu in!

Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassen | Workshops

1.
Lees meer Sluiten
Niet behandeld is altijd mis? Emotieregulatie trainen bij volwassen patiënten met een lager IQ in de GGZ

Onderzoek wijst uit dat ruim 20 % van de volwassen patiënten in de GGZ vermoedelijk op zwakbegaafd niveau functioneert. Emotie regulatie problemen zijn niet voorbehouden aan slimme patiënten. Is een Emotie Regulatie Training echter haalbaar bij volwassenen die in deze doelgroep vallen? Wat zijn ervaringen uit de GGZ praktijk? Welke aangepaste, praktische hulpmiddelen zijn er voor deze doelgroep voorhanden?

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Deelnemers hebben zicht op aanpassingen qua vaardigheden, bejegening, communicatie die helpend zijn bij het trainen van emotie regulatie vaardigheden bij volwassen, zwakbegaafde patiënten in de GGZ.
 • Kennis over beschikbare ERT modules is gedeeld
 • Behandelaren worden uitgenodigd om de vertaalslag te maken naar hun eigen praktijk.

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?

Verminderde controle over (te) hoog oplopende emoties is in elk geval ten dele behandelbaar, ook bij volwassen patiënten met een lager IQ.

Annemarie van den Brink, GZ-Psycholoog / EMDR Practitioner, Poli+

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassen | Sprekers

Datum en locatie:
Vrijdag 15 november 2019 | Van der Valk Hotel Utrecht
Adres: Winthontlaan 4 -6, 3526 KV Utrecht

Doelgroep:
Het congres is bestemd voor GZ-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

Accreditatie:
Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 6 uur. Accreditatie is aangevraagd bij:

 • NIP Eerstelijnspsychologie
 • NIP Kinder- en Jeugdpsychologen & NVO-Orthopedagoog Generalist
 • FGzPT (voor klinisch (neuro)psychologen)
 • VGCt
 • SKJ
 • NVvP
 • LV POH GGZ

Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven:

Speciaal voor congres deelnemers! 2 Gratis boeken: Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten
Dit therapeutenboek
, beschrijft een concreet stappenplan van een goed geëvalueerde emotieregulatietraining. Het boek is gericht op psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen en psychiaters.

* voor abonnees van: GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk – Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact
Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
M: 06 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
M: 06 – 30 17 3330
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.