Congres Persoonlijkheids­stoornissen

Diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen: naar een nieuwe fase
persoonlijkheidsstoornissen GGZ Congres

Er breekt een nieuwe fase aan voor de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De criteria in de DSM-5 zijn leidend, maar er is ook twijfel over het nut en de toepasbaarheid hiervan. Het congres Diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen belicht deze nieuwe ontwikkelingen. Ook ontdekt u hoe u deze in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Wat verandert er op het gebied van diagnostiek als we niet alleen naar classificatie, maar ook naar dimensie kijken? Welke evidence based opties zijn er voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen volgens de nieuwe zorgstandaard? En wat is de waarde van generalistische behandelingen naast de ‘grote vier’? Op al deze vragen krijgt u antwoord.

Prof. dr. Dirk De Wachter
Tijdens de plenaire ochtendsessies krijgt u een overzicht van de stand van zaken in overstijgende thema’s als comorbiditeit, emotieregulatie en Ernstig Psychiatrisch Aandoeningen (EPA). Verder verzorgt prof. dr. Dirk De Wachter, de Vlaamse psychiater die veel bekendheid heeft verworven met zijn bestsellers Borderline Times (2011) en De kunst van het ongelukkig zijn (2019), een prikkelende key-note lezing.

Specifieke patiëntgroepen
In het middagprogramma van dit ggz-congres is er alle gelegenheid om theoretische informatie om te zetten in praktisch toepasbare kennis tijdens diverse workshops. Denk aan de behandeling van specifieke cliëntdoelgroepen als mensen met EPA, ouderen, jongeren of laaggeletterde patiënten. Bijzonder is dat u ook met eigen casuïstiek kunt inzoomen op de problemen die zich voordoen in de relaties van mensen met een persoonlijkheidsstoornis in de praktijk, en in kleine groepen de mogelijkheden verkent voor behandeling van die problemen.

Wat u opsteekt
Dit geaccrediteerde congres biedt u een waardevolle mix van:

 • Overzicht van meest recente veranderingen op het gebied van diagnostiek en behandeling
 • Niet-specialistische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
 • Vertaling van de actuele stand van zaken naar eigen behandelsetting
 • Praktische handvatten bij specifieke cliëntdoelgroepen
 • Herkenbaar (eigen) casusmateriaal
 • Verfijning, verrijking en verdieping
 • Kennis om nieuwe behandelprogramma’s of werkwijzen op te zetten
 • Inspiratie om morgen de inzichten in de praktijk te brengen!

Voor wie?
Dit congres is primair bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en alle andere professionals die meer willen weten over persoonlijkheidsstoornissen.

Mogen we u ook verwelkomen?

Congres Persoonlijkheidsstoornissen | Programma

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Opening en inleiding door dagvoorzitter Ad Kaasenbrood
09.45
Lees meer Sluiten
Diagnostiek en classificatie: van theorie naar praktijk

Vanaf de introductie van het DSM-systeem in 1980 wordt de classificatie van persoonlijkheidspathologie gedomineerd door een categoriale benadering. Toenemende kritiek daarop heeft geleid tot een alternatief dimensioneel model (in DSM-5 Deel III) waarmee zowel de aard als ernst van persoonlijkheidsstoornissen beeld kan worden gebracht. In deze bijdrage worden mogelijkheden en beperkingen van persoonlijkheidsdiagnostiek geschetst voor de indicatiestelling en uitvoering van behandeling. Dr. Theo Ingenhoven is als psychiater en (groeps)psychotherapeut verbonden aan het NPI persoonlijkheidsstoornissen van Arkin in Amsterdam

10.30
Hoe ziet de behandeling er uit?
11.15
Pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Mag het iets minder? Generalistische behandelingen

De laatste jaren winnen generalistische behandelprogramma’s voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis aan populariteit. Meta-analyses laten zien dat er weinig verschil in resultaat bestaat tussen dergelijke generalistische behandelingen en evidence based behandelingen. In deze bijdrage gaat de spreker op zoek naar de oorsprong van deze behandelingen, op de common factors van effectieve behandeling in het algemeen en naar het antwoord op de vraag wat dit betekent voor behandelen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis in de toekomst. Kunnen we het onszelf misschien wat makkelijker maken in de toekomst?

Wat heeft men geleerd na het volgen van deze lezing?

 • Deelnemers krijgen een update over het onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen
 • Deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste common factors in de behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen en waarom die zo belangrijk zijn
 • Deelnemers krijgen een visie op hoe diverse behandelingen ingezet kunnen worden en wat de plaats van generalistische en specialistische behandelingen zou kunnen zijn

12.30
Lunchpauze
13.15
Workshopronde 1
14.15
Pauze
14.45
Workshopronde 2
15.45
Lees meer Sluiten
Persoonlijkheidsstoornis terug in het centrum van de maatschappelijke realiteit

In mijn bijdrage wil ik de persoonlijkheidsstoornis terug in het centrum van de maatschappelijke realiteit plaatsen, als een betekenisvol gegeven voor de wereld.

Aan de hand van de Borderline criteria wil ik aantonen dat de kwetsbaarheden van onze zogenaamde patiënten van belang zijn voor het sociale weefsel.

Op deze wijze worden symptomen herkenbare en verbindende ankers in plaats van vreemde en verwerpelijke afwijkingen.

16.45
Afsluiting en borrel

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Congres Persoonlijkheidsstoornissen | Workshops

1.
Lees meer Sluiten
Wat doen we met moeilijk in behandeling te krijgen en te houden patiënten?

Een beperkt aantal mensen met een persoonlijkheidsstoornis is moeilijk in behandeling te krijgen en te houden. Ernstige suïcidepogingen, automutilatie, impulsief gedrag en herhaaldelijke uitval uit behandelprogramma’s maakt deze groep tot een uitdaging voor behandelaars en teams. In de workshop gaan we met elkaar op zoek naar effectieve samenwerkingsvormen en naar voorwaarden hiervoor. Daarbij zal aansluiting gezocht worden en reflectie op wat vanuit het podium EPA-PS van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen op dit terrein werd ontwikkeld. Zie daarvoor http://www.kenniscentrumps.nl/podium-epa-ps.

Martin Steendam is klinisch psycholoog en werkzaam bij Lentis als programma-manager Zorg Dichtbij.

2.
Lees meer Sluiten
Jong geleerd, oud gedaan: persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op alle aspecten van persoonlijkheidsstoornissen bij een onderbelichte doelgroep: de ouderen. De verschillen in uiting, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek tussen volwassenen en ouderen komen aan bod. Onder andere aan de hand van casuïstiek wordt de complexiteit geschetst. Deze workshop blijft dicht bij de praktijk en geeft u handvatten voor het adequaat herkennen en behandelen van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat zijn goede screenende en diagnostische instrumenten voor het vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
 • Wat zijn complicerende factoren in de diagnostiek en behandeling
 • Wat zijn aandachtspunten voor de farmacotherapie

3.
Lees meer Sluiten
Levensfase: jongeren met een persoonlijkheidsstoornis

De laatste decennia woedt een verhit debat over het antwoord op de vraag of de diagnose persoonlijkheidsstoornis vóór het achttiende levensjaar gesteld mag worden. Die discussie wordt ingehaald door concrete initiatieven om pubers met kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis preventief te behandelen. In deze workshop zet de spreker de achtergronden van deze discussie uiteen en deelt vervolgens met de deelnemers ervaringen met de preventieve behandeling van pubers at risk voor een persoonlijkheidsstoornis.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Update over wetenschappelijke kennis over persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren
 • Visie op belangrijkste kenmerken en principes van vroege interventie
 • Concrete ervaringen uit de klinische praktijk

4.
Lees meer Sluiten
Comorbiditeit? Nou en/of!

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis voldoen ook vaak aan de criteria van een andere psychische (“As-I”) stoornis zoals depressie, bipolaire-II, ADHD, PTSS, verslaving, eetstoornis…. Comorbiditeit lijkt eerder regel dan uitzondering. Differentiaaldiagnostiek leidt in de behandelpraktijk tot de nodige hoofdbrekens: of-of. Is het nou borderline of ADHD? Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis of ASS? Of zij wellicht zijn juist beide van toepassing: en-en? Dit plaatst behandelaar en cliënt in de reguliere behandelpraktijk voor lastige dilemma’s: Wat eerst behandelen? En wat moet later? Of beiden tegelijk? Parallel of integratief? En wijzen zeggen onze richtlijnen ons de weg? In deze workshop wordt stil gestaan bij een transdiagnostische uitweg uit deze complexe vraagstukken, handig voor in de spreekkamer. Dr. Theo Ingenhoven is als psychiater en (groeps)psychotherapeut verbonden aan het NPI persoonlijkheidsstoornissen van Arkin in Amsterdam

5.
Lees meer Sluiten
Laaggeletterdheid (laag IQ) & persoonlijkheidsstoornis

Meer informatie volgt.

6.
Lees meer Sluiten
Relaties en relatieproblemen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Meer informatie volgt.

7.
Lees meer Sluiten
Verbannen maar niet vergeten!

7 jaar geleden werd de nieuwe visie rondom de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen op het laatste moment naar sectie III in de DSM-5 verbannen. Het Alternatieve Model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD) definieert persoonlijkheidsstoornissen vanuit enerzijds beperkingen in zelf- en interpersoonlijk functioneren (‘ernst’) en anderzijds kenmerkende persoonlijkheidstrekken. Maar hoe verhoudt het AMPD zich tot de klassieke classificatie van persoonlijkheidsstoornissen? Hoe zit het met de meetinstrumenten? Is het AMPD bruikbaar in de klinische praktijk? Wat vinden clinici en cliënten van deze nieuwe benadering?
Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?
• Wat is het AMPD?
• Hoe kan je het meten?
• Welke informatie levert het op voor de cliënt en zijn

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?
Wil je weten wat er de laatste tijd veranderde rondom de behandeling en diagnostiek van PS, kom dan zeker!

Hilde De Saeger, Klinisch Psycholoog, De Viersprong

Congres Persoonlijkheidsstoornissen | Sprekers

Congres Persoonlijkheidsstoornissen | Praktische informatie

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Waar en wanneer
Vrijdag 9 oktober 2020 | Green Village, Nieuwegein
Blokhoeve 7, 3438 LC Nieuwegein
Routebeschrijving

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

– Accreditatiebureau FGzPt
– Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
– Verpleegkundig Specialisten Register
– Kwaliteitsregister V&VN

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven (btw vrij) – vroeg inschrijven loont!

 • 399,- per persoon | Regulier tarief
 • 349,- per persoon | Abonnee tarief*
 • 349,- per persoon | Early bird: voor de eerste 50 inschrijvingen

* Abonnees van GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk

Eenvoudig inschrijven via dit online formulier >

Voor wie?
Het congres is primair bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en alle andere professionals die meer willen weten over persoonlijkheidsstoornissen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
M: 06 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.