Congres Schematherapie

Het congres schematherapie van 3 december 2020 is verplaatst naar 28 mei 2021. Alle deelnemers zijn hierover geïnformeerd. Wil je meer weten over het programma of direct inschrijven? Kijk dan hier.

Tijdens deze dag leert u over de kernelementen van schematherapie en de belangrijkste methoden en technieken in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen of persisterende syndroomstoornissen. U krijgt een beter begrip van schematherapie en hoe deze behandeling in uw klinische praktijk ingebouwd kan worden.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze vorm van therapie heeft als uitgangspunt dat er universele emotionele basisbehoeften bestaan. Wanneer er chronische tekorten zijn in het valideren van deze basisbehoeften in de kindertijd ontstaan schema’s (thema’s in de gevoelsbeleving) die gekleurd worden door gevoelens van angst, onzekerheid en wantrouwen. Activatie van die schema’s en de manier hoe cliënten omgaan met deze emoties leiden tot wisselende gemoedstoestanden die in schematherapie modi worden genoemd.

Schematherapie is erop gericht om cliënten te leren de diverse kanten van zichzelf te onderscheiden en hun basisbehoeften op een gezonde manier te valideren. De effectiviteit van schematherapie is in diverse behandelstudies aangetoond, bijvoorbeeld in de behandeling van diverse persoonlijkheidsstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen.

Experts op het gebied van schematherapie maken behandelaren in de ggz vertrouwd met de kernelementen van schematherapie en de belangrijkste methoden en technieken in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen of persisterende syndroomstoornissen. Aan het eind van de dag hebben deelnemers een beter begrip van schematherapie en hoe deze behandeling in hun klinische praktijk ingebouwd zou kunnen worden.

Voor wie?
Het congres schematherapie is bedoeld voor (GZ-)psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en alle andere professionals die meer willen weten over schematherapie.

Congres Schematherapie | Programma

09:00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09:30
Inleiding op het dagthema door de dagvoorzitter
09:45
Lees meer Sluiten
De uitgangspunten van Schematherapie

In deze keynote worden de uitgangspunten van schematherapie gepresenteerd. U leert de achtergrond van het model kennen, wat schema’s en modi zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. De belangrijkste interventies binnen schematherapie worden benoemd. Ook wordt aandacht besteed aan de randvoorwaarden voor het geven en ontvangen van schematherapie. Odette Brand-de Wilde, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut, Schematherapie in Bedrijf

 

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 

 • Theoretische basis van schematherapie
 • Kennis van de interventies binnen schematherapie
 • Randvoorwaarden en Indicatiecriteria voor schematherapie

 

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?

Bent u benieuwd naar schematherapie omdat u wilt verwijzen of omdat u wilt weten of deze methodiek iets voor u zou zijn om in de toekomst mee te gaan werken dan is dit inleidende congres iets voor u.

10:30
Hoe verloopt een sessie Schematherapie?
11.10
Pauze
11:40
Lees meer Sluiten
Wat is schematherapie en wat niet? Wat zijn de voorwaarden?

Schematherapie, aanvankelijk ontwikkeld voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en/of hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen wordt soms aangeboden in vormen of doseringen die niet meer het predicaat schematherapie verdienen.

In deze lezing zal aandacht worden besteed, welke vormen van schematherapie daadwerkelijk  schematherapie zijn en welke niet. Er wordt ingegaan  op het aanbieden van schematherapie voor de juiste doelgroepen en wat daarvoor de minimale behandelduur, therapiefrequentie en noodzakelijke behandelelementen zijn. Tevens wordt de noodzaak van opleiding en supervisie belicht.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat is echte schematherapie en wat niet
 • Voor wie is schematherapie bedoeld. En aan wie bied ik schematherapie aan.
 • Wanneer doe ik CGT of een andere therapievorm in plaats van schematherapie.

12:20
Lunchpauze
13:20
Workshopronde 1
14:35
Pauze
15:05
Workshopronde 2
16:20
Borrel en einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Congres Schematherapie | Workshops

1.
Lees meer Sluiten
Modi herkennen bij jezelf en anderen

Meer informatie volgt

2.
Lees meer Sluiten
Hoe gebruik je imaginaire rescripting in de praktijk?

Imaginatie rescripting wordt over het algemeen gezien als een van de meest effectieve technieken binnen de schematherapie.

De kracht van de verbeelding stelt je als therapeut in staat om betekenisvolle correctieve emotionele ervaringen te genereren en zo klachten te verminderen, patronen te doorbreken. Toch is het vaak niet eenvoudig om deze techniek toe te passen. Zo worden therapeuten regelmatig geconfronteerd met uitdagende situaties waarin de cliënt bijvoorbeeld zegt ‘Ik heb geen herinneringen uit mijn kindtijd’ of ‘Ik wil niet die oude herinneringen ophalen, waarom zou dat helpen?’. Therapeuten voelen zich daardoor geremd om met imaginatie beelden uit dat belaste verleden op te halen uit angst voor decompensatie.

 

Deze workshop is erop gericht om therapeuten kennis te laten maken met imaginatie rescripting. Met behulp van korte inleidingen, praktische voorbeelden en oefeningen kun je als hulpverlener kennismaken met deze krachtige interventie. Reeds aanwezige vaardigheden kunnen verfijnd worden en uitdagende, soms moeilijke situaties worden besproken en geoefend. Gedurende de workshop wordt gebruikt gemaakt van specifiek ontwikkeld lesmateriaal gericht op imaginatie oefeningen. Verder zullen ook specialistische toepassingsgebieden besproken worden zoals imaginatie rescripting bij flashforwards en nachtmerries.

Doelstelling is dat deze workshop een leuke, leerzame ervaring wordt waarbij er binnen een veilige sfeer veel geoefend zal worden om therapeuten te inspireren tot het gebruik van imaginaire rescripting.

Remco van der Wijngaart, psychotherapeut, opleider en supervisor cognitieve gedragstherapie en schematherapie, werkzaam in een eigen praktijk in Maastricht

3.

De module Schematherapie en de Gezonde volwassene (Claassen & Broersen) bestaat uit 10 sessie waarbij positieve technieken vermengd wordt met schematherapeutische technieken. De uitdaging voor de therapeut is om de Gezonde volwassene niet als modus te benaderen, maar als geïntegreerde identiteit van de cliënt. Er wordt aandacht besteed aan psychoeducatie, persoonlijke waarden, en future-directed imagery. De module kan worden ingezet als stand-alone module in de BGGZ of juist als afsluiting van een langlopende schematherapie. Anne-Marie Claassen, psychotherapeut, CMHS
Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

• Dat de Gezonde volwassene een geintegreerd deel van de persoon is, ipv een modus
• Welke technieken er in de module worden gebruikt
• Hoe de module ingezet kan worden in een (lopende) schematherapie

Anne-Marie Claassen, psychotherapeut/programmamanager schematherapie & Jenny Broersen, Klinisch psycholoog/psychotherapeut, locatiehouder G-kracht psychomedisch centrum Amsterdam, Erkend supervisor VGCt en Vereniging schematherapie/leersupervisor NVP

4.
Lees meer Sluiten
Meerstoelentechniek

Vindt u dat altijd alles perfect moet gebeuren? Vindt u dat u altijd klaar moet staan voor anderen? Hebt u de neiging u te verdoven met uren Netflix? Dan zou u baat kunnen hebben bij de meerstoelentechniek. In deze workshop wordt gedemonstreerd wat de meerstoelentechniek binnen de schematherapie inhoudt. Aan de hand van videofragmenten en live demonstraties door de docent leert u de techniek kennen. In korte oefeningen in groepjes leert u  de techniek toepassen. Marjon Nadort, GZ-psycholoog, psychotherapeut, supervisor gedragstherapie en (internationaal) supervisor schematherapie, Psychotherapiepraktijk Nadort

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat is de meerstoelentechniek
 • Waarvoor is de meerstoelentechniek bedoeld
 • Hoe voer ik de meerstoelentechniek uit

5.
Lees meer Sluiten
Limited reparenting: empathische confrontatie!

Een van de belangrijkste pijlers in schematherapie is de therapeutische relatie van limited reparenting. In de hechtingsrelatie met je cliënt bied je, als rolmodel voor de ouder die ze niet/onvoldoende hebben gehad, gezonde ervaringen die bijdragen tot het doorbreken van dysfunctionele patronen in het leven van de cliënt. Een leidende vraag in de therapeutische relatie is dan ook: ‘Wat zou ik doen als dit mijn eigen kind/pleegkind zou zijn?’. Onderdelen van ‘goed genoeg ouderschap’ zijn het bieden van zorg en het actief begeleiden van keuzen. Naast ‘warme’ vormen (begrip, empathie, steun) van zorg is een essentieel onderdeel van ouderschap echter ook dat je op een empathische manier confronteert of soms grenzen stelt aan ongezonde vormen van gedrag. Zo komen cliënten veelvuldig te laat, doen hun huiswerk oefeningen niet of vertellen op een onthechte manier over emotionele gebeurtenissen. Middels een demonstratie zal specifiek ingegaan worden op de keuzemomenten waarmee je wordt geconfronteerd als we de cliënt willen aanspreken op zijn of haar gedrag: Is dit wel het goede moment om de cliënt te confronteren? Hoe ga ik vertellen dat ik geïrriteerd raak van die voortdurende schuldgevoelens? Ben ik niet te hard voor de cliënt?
Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

• Inzicht in de onderdelen van een empathische confrontatie
• Oefening/uitproberen
• Inschatten of limited reparenting past bij hoe jij als professional wil werken

6.
Lees meer Sluiten
Smart werken met Schematherapie

Schematherapie is een langdurig proces zonder duidelijk protocol. Mede daardoor aantrekkelijk, maar hoe houd je grip en werk je efficiënt? Hoe en wanneer sluit je af? Cluster C cliënten willen meer en beter, cluster B cliënten zijn gehecht en vrezen het afscheid.
Planmatig, doelgericht en stapsgewijs te werk gaan zijn oplossingen om de therapie te verdiepen en te versnellen.
De workshop zal sprankelen en kennisoverdracht afwisselen met ervaringsgerichte oefeningen.
Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?
• Deze workshop helpt je om scherp te blijven tijdens de behandeling en gericht toe te werken naar het afronden van de therapie.
• Je leert hoe fases en doelen helpen om structuur aan te brengen en diepgang te creëren.
• Je leert stappen en doelen expliciet te maken en te vertalen naar een therapieplan.
Rosi Reubsaet, Klinisch psycholoog en Judith Vanhommerig, psycho-dramatherapeut, Huis voor Schematherapie, Academie voor Schematherapie

Congres Schematherapie | Sprekers

Bekijk de video: In deze video gaat auteur Remco van der Wijngaart onder andere in op wat imaginaire rescripting is en wat de aanleiding voor het schrijven van dit boek is.

Congres Schematherapie | Praktische informatie

Waar en wanneer
Het congres schematherapie van 3 december 2020 is verplaatst naar 28 mei 2021. Alle deelnemers zijn hierover geïnformeerd. Wil je meer weten over het programma of direct inschrijven? Kijk dan hier.

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent

Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Voor wie?
Het congres is primair bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en alle andere professionals die meer willen weten over schematherapie.

Accreditatie

 • Register Vaktherapie – (goedgekeurd voor 5 punten)
 • Accreditatiebureau FGzPt (5 punten – specialismen gezondheidszorgpsycholoog)
 • Vereniging EMDR (1 punt – algemene scholing breed)
 • Cognitief Gedragstherapeuten- VGcT (5 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie – NVP (5 punten)
 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP (ELP herregistratie) – 5 punten
 • NIP Kinder- en Jeugdpsychologen (K&J) en NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  • Herregistratie | 5 punten
  • Opleiding behandeling | 1,5 punt
  • Opleiding diagnostiek | 0,5 punt
  • Opleiding overige taken | 0,5 punt

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven (btw vrij)

 • 399,- per persoon | Regulier tarief
 • 349,- per persoon | Abonnee tarief*

* Abonnees van GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk

Inschrijven

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
M: 06 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.