Antwan Wiersma

Nabestaande, initiatiefnemer stichting Aurora

Antwan Wiersma is nabestaande. Zijn ervaringen als naaste met de hulpverlening bij suïcidaliteit en de nazorg aan nabestaanden van zelfdoding gebruikt hij om lotgenoten te ondersteunen en hulpverlening te verbeteren. Daarvoor heeft hij stichting Aurora in het leven geroepen.
Antwan is voorzitter van de Coalitie Nabestaandenzorg Suïcide, medeauteur van de adviesnota “Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit” en verantwoordelijk voor de handreiking “Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit”.