Chantal Cheizoo

Ervaringsdeskundige i.o.

Chantal Cheizoo is ervaringsdeskundige i.o. met ervaring op het gebied van autisme spectrum stoornis, ADHD, misdiagnostiek, emotieregulatie problematiek en huiselijk geweld. Haar carrière begonnen als verloskundige is zij recentelijk na al haar ervaringen in de psychiatrie zichzelf gaan omscholen tot ervaringsdeskundige. Zij is alleenstaande moeder van 3 kinderen met autisme en ADHD en heeft zelf ook autisme en ADHD. Zij heeft zelf klinische behandeling met DGT gevolgd bij het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence. Nu zet zij zich actief in voor meer begrip, betere diagnostiek en betere behandelingen voor mensen met autisme en/of ADHD die vastlopen in het leven.