Charlie van Velzen

Jurist gezondheidsrecht, GGZ Rivierduinen

Charlie van Velzen is sinds 2011 werkzaam in de psychiatrie, waarvan de afgelopen vijf jaar als juridisch adviseur bij Bureau geneesheer-directeur van GGZ Rivierduinen. Daarnaast is zij waarnemend ambtelijke secretaris van een Wvggz-klachtencommissie en schrijft zij geregeld in vakbladen.