Ella Lobregt-van Buuren

Klinisch psycholoog, onderzoeker en hoofd Specialistisch Centrum OntwikkelingsStoornissen (SCOS), Dimence

Ella Lobregt-van Buuren is klinisch psycholoog, onderzoeker en hoofd van het Specialistisch Centrum OntwikkelingsStoornissen (SCOS) van Dimence. Zij onderzoekt of een klinisch programma gebaseerd op Dialectische Gedragstherapie zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag bij volwassenen met autisme vermindert. Ze is nieuwsgierig hoe zij zichzelf leren reguleren en hoe ze betekenis geven aan hun ervaringen.