Dr. Evi van der Zee

Orthopedagoog / Gedragswetenschapper, EZ Praktijk voor Psychodiagnostiek

Evi van der Zee is werkzaam als orthopedagoog / gedragswetenschapper. Naast haar werkzaamheden, welke voornamelijk uit de uitvoering van psychodiagnostische onderzoeken bestaan, heeft zij in de afgelopen jaren een promotietraject afgerond aan de Radboud Universiteit. Zij is gepromoveerd op ASS en daaruit voortvloeiend is nieuw testmateriaal op dit gebied ontstaan, de AUTEZME genaamd.