Frederike Scheper

Kinder- en jeugdpsychiater

Frederike Scheper is kinder- en jeugdpsychiater en werkt bij Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis, waar zij zich inzet voor Infant and Early Childhood Mental Health. Als kinderpsychiater werkt zij binnen een multidisciplinair team samen aan diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek, binnen de omgeving waarin zij opgroeien en in relatie tot hun opvoeders. Zij is gepromoveerd op de rol van karaktereigenschappen van kinderen en anderzijds op verstoord gehechtheidsgedrag en ontremd sociaal contact in reactie op kindermishandeling.