Gert Jan van Hinsberg

Psychotherapeut, systeemtherapeut, GZ psycholoog en EMDR practitioner, RIOzorg

Gert Jan van Hinsberg is als psychotherapeut, systeemtherapeut, GZ psycholoog en EMDR practitioner werkzaam bij RIOzorg, een instelling voor ambulante GGZ hulp bij kinderen en jeugdigen. Daarnaast als docent o.a. verbonden met de RINOgroep.