Janne Visser

Kinder- en jeugdpsychiater

Janne Visser is kinder- en jeugdpsychiater bij Jeugdggz Dimence, gespecialiseerd in de vroegkinderlijke ontwikkeling en vertaler van de DC:0-5 (Diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen in de baby- en vroege kindertijd). Zij is gepromoveerd op het vroege beloop van autisme spectrum stoornissen in relatie tot verschillende kind kenmerken.