Kim van Slobbe-Maijer van Slobbe-Maijer

Kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel

Kim van Slobbe is kinder- en jeugdpsychiater. Tijdens haar opleiding aan het UMCU zette zij een polikliniek op voor jeugdigen die stemmen horen. Ze ontwikkelde een psychotherapie protocol en promoveerde op dit onderwerp. Werkzaam bij Levvel zijn haar expertisegebieden onder andere persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaliteit en suïcidepreventie.