Leony Coppens

Orthopedagoog, klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR-practioner

Al vroeg in de loopbaan van Leony Coppens viel het haar op dat kinderen met complexe problemen veelal een voorgeschiedenis hebben van verwaarlozing, mishandeling en/of seksueel misbruik. In de diagnostiek en de behandeling werd er echter weinig aandacht aan de traumatische ervaringen besteed. Om die reden specialiseerde zij zich in de diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke traumatisering. Inmiddels heeft zij meer dan 25 jaar ervaring opgedaan in dit veld, waaronder negen jaar lang als hoofd behandeling van een Top Referent Trauma Centrum voor kinderen en jeugdigen. Zij realiseerde zich dat als je echt verschil wilt maken je meer moet doen dan een één-op-één-behandeling van een kind. Het effect is vele malen groter als je ook de kracht weet te benutten van de volwassenen die dagelijks met een kind te maken hebben: (pleeg-)ouders, leerkrachten en begeleiders.
Dit was voor haar de aanleiding om te gaan schrijven en ontwikkelen. Samen met Carina van Kregten vertaalde en bewerkte zij de door de NCTSN ontwikkelde training ‘Caring for children who have experienced trauma’. Hier ontwikkelden zij een train-de-trainer bij zodat professionals deze training goed voorbereid kunnen geven aan pleegouders en andere opvoeders van getraumatiseerde kinderen. In 2016 kwam ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ uit, een praktisch handboek voor het basisonderwijs. Op basis van dit boek dat zij samen met Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten schreef, ontwikkelde zij een training voor traumasensitief onderwijs. Ook deze training is heel positief ontvangen door het werkveld en wordt inmiddels op veel plekken in Nederland en België gegeven.
Naar het effect van beide trainingen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan.