Marca Geeraets

Gezondheidszorgpsycholoog, Bureau PEERS, Abcoude

Marca Geeraets houdt zich bezig met ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van (bewezen effectieve) behandeling binnen de jeugdzorg, het (speciaal) onderwijs en de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking. Zij geeft consultaties bij complexe vormen van probleemgedrag. Zij werkt bij Bureau PEERS, strategische zorginnovatie.