Remco de Winter

Psychiater, geneesheer-directeur en wetenschapper, GGZ Rivierduinen/Universiteit van Maastricht/VU

Remco F.P. de Winter MD PhD is psychiater en geneesheer-directeur bij GGZ Rivierduinen. Verder is hij als senior onderzoeker verbonden aan de vakgroep psychiatrie en neuropsychologie van de Universiteit Maastricht en faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam Remco heeft zich na zijn promotie in 2009 gewijd aan onderzoek naar suïcidaal gedrag en suïcide in de GGz en zich bezig gehouden met klinische en praktische verbeteringen op het gebied van suïcidepreventie.