Rolls Christen

Arts en junior onderzoeker Amsterdam UMC

Rolls Christen is arts-onderzoeker met grote interesse in en passie voor de psychiatrie. Zij vindt het cruciaal dat de zorg voor mensen met psychiatrische problematiek en/of suïcidaliteit wordt uitgevoerd vanuit respect voor de autonomie en het gelijktijdig beschermen van (mentale) kwetsbaarheid.