Simone Melis

Adjunct-directeur beleid en belangenbehartiging bij MIND

Na 15 jaar gewerkt te hebben in Nederland, Londen en Brussel op het gebied van Europees financieel beleid, heeft Simone een carrièreswitch gemaakt richting de ggz. Dit is mede ingegeven door haar eigen ervaring. In haar werk bij MIND legt ze de verbinding tussen wetgeving, beleidsontwikkeling en politieke actualiteit en de uitvoeringspraktijk in de ggz. De leefwereld van de mensen om wie het gaat, staat in haar werk altijd centraal.