Dr. Sisco van Veen

Psychiater ouderenafdeling GGZ inGeest en als onderzoeker verbonden aan de afdeling medische ethiek Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sisco van Veen is ouderenpsychiater bij GGZ inGeest, daarbij werkt hij als onderzoeker en ethicus bij het Amsterdam UMC en 113 zelfmoorpreventie. Hij is tevens medeoprichter en vicevoorzitter van ThaNet, een lerend netwerk met doel om de euthanasiezorg in de Nederlandse GGZ te verbeteren. Zijn wetenschappelijke onderzoek richt zich op het spanningsveld tussen suïcidepreventie en een vrijwillig levenseinde.