Wendy Bruschke

Programmaleider traumasensitief hulpverlener en trainer ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ bij Kenter Jeugdhulp

Wendy Bruschke werkt bij Kenter Jeugdhulp, een organisatie voor jeugdhulpverlening gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar (én hun gezinnen) met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen. Zij werkt als programmaleider traumasensitief hulpverlenen en trainer ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen’. Van oorsprong is zij (GGZ) Verpleegkundige maar sinds 2004 werkzaam in verschillende management functies binnen de sGGZ. Daarnaast is zij pleegouder en heeft juist in die rol leren begrijpen wat de impact is van trauma. Zij is vanaf de aanloop naar het project ‘Implementatie Traumasensitief Hulpverlenen’ betrokken.