Congres Behandeling van Trauma

Effectieve verwerkingstechnieken

Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en coping strategieën van cliënten. Tijdens dit congres leert u welke verwerkingstechnieken voor trauma er zijn en welke u het beste toe kunt passen in specifieke situaties.

Gewenste verbetering in behandeling bij trauma
Uit recente studies blijkt dat het aantal patiënten dat lijdt aan een trauma stijgt. Echter, wanneer trauma’s worden opgemerkt en aangepakt, krijgen patiënten niet altijd de best passende behandeling. Dat meldden behandelaren en patiënten aan Zorginstituut Nederland en valt te lezen in het rapport Systematische analyse geestelijke gezondheidszorg (2018)*.

Welke behandeltechniek in welke situatie?
Tijdens dit congres worden de verschillende behandeltechnieken op een rijtje gezet. De indicatiegebieden van deze technieken en hun voor- en nadelen worden besproken, zodat u een meer beredeneerde keuze voor een techniek kunt maken.

Na het volgen van deze dag weet u meer over:

 • de opbouw van traumabehandeling (wanneer doe je wat?)
 • welke behandelingstechnieken er zijn en wanneer je welke inzet
 • verschillende verwerkingstechnieken, zoals:
  • schematherapie en EMDR;
  • imaginaire exposure;
  • imaginaire rescritping;
  • sensorimotor psychotherapie;
  • narratieve exposure therapie.

* Bron: de Volkskrant (19 april 2019)

Programma Congres Behandeling van Trauma | Effectieve verwerkingstechnieken

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en inleiding

Door dagvoorzitter Marleen Rijkeboer

09.45
Lees meer Sluiten
Verbeteringen in traumabehandelingen

Er zijn vele ontwikkelingen gaande op het gebied van traumabehandeling. Nieuwe methodieken worden bedacht en bestaande verder uitgediept. De vraag is; wat moeten we hier mee? Is alles meteen bruikbaar en moeten we dat massaal toepassen in de praktijk? En hebben we het mysterie van de werkingsmechanismen bij traumabehandeling reeds ontrafeld? Tijdens deze lezing zal Suzy Matthijssen ingaan op onder andere Visual Schema Displacement Therapy, verbetering van bestaande methodieken en mogelijke werkingsmechanismen bij traumabehandeling.

Suzy Matthijssen, Klinisch psycholoog en Onderzoeker bij Altrecht GGZ

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • U bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op gebied van traumabehandeling
 • U heeft inzicht in werkingsmechanismen bij traumabehandeling
 • U heeft kennis van Visual Schema Displacement Therapy

10.30
Lees meer Sluiten
De behandeling van PTSS en moreel trauma

Een traumabehandeling werkt niet voor iedereen. Naast het verbeteren of intensiveren van bestaande traumabehandelingen, kan aandacht voor de aard van het trauma en de specifieke gevolgen die daarmee samenhangen wenselijk zijn, in het bijzonder als er sprake is van veranderde overtuigingen over het zelf, anderen en de wereld of/en schuldgevoelens en schaamte. Als iemand een keuze heeft moeten maken met soms desastreuze gevolgen voor anderen, in strijd met eigen normen en waarden, kan dit morele trauma naast angst, wroeging en schuldgevoelens teweeg brengen. In de lezing wordt besproken wat een moreel trauma is en welke mogelijkheden er zijn voor behandeling.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 

 • Welke complicerende factoren er zijn bij een traumabehandeling
 • Welke behandelmogelijkheden er zijn als een reguliere PTSS behandeling niet aanslaat
 • Wat moreel trauma is en hoe je het behandelt

11.10
Pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Werkingsmechanismen bij traumaverwerking en daaruit volgende indicatieverschillen tussen verwerkingstechnieken

De verschillende werkingsmechanismen, die een rol spelen bij traumaverwerking worden eerst besproken. Vandaaruit beredeneren we op basis hiervan, de literatuur, interviews met collegae en klinische ervaring de indicatieverschillen tussen verschillende verwerkingstechnieken. We gaan er daarbij vanuit dat er drie belangrijke stand-alone-verwerkingstechnieken zijn: Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting en EMDR. De lezing wordt interactief afgesloten met een speelse kennistoets.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Welke werkingsmechanismen een rol spelen bij traumaverwerking
 • Inzicht welke werkingsmechanisme bij welke verwerkingstechniek een rol spelen
 • Inzicht in welke situatie welke verwerkingstechniek meer geïndiceerd is

12.20
Lunchpauze
13.20
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1

U heeft keuze uit verschillende verdiepingssessies: bekijk de sessies.

14.35
Middagpauze
15.05
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2

U heeft keuze uit verschillende verdiepingssessies: bekijk de sessies.

16.20
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Behandeling van Trauma – Effectieve verwerkingstechnieken | Sessies

In twee rondes heeft u keuze uit vijf verdiepende sessies:

1.
Lees meer Sluiten
Schematherapie en EMDR: een mooie combinatie bij trauma en persoonlijkheidsproblematiek!

In deze workshop wordt uitgelegd hoe ‘trauma’ wordt gedefinieerd in de Schematheorie en in EMDR. Daarna worden behandeltechnieken en -strategieën binnen Schematherapie en EMDR besproken die specifiek gericht zijn op vroegkinderlijk trauma. Voor- en nadelen van de verschillende technieken worden op een rijtje gezet en geïllustreerd door casuïstiek. Ook wordt ingegaan op de vraag: wanneer (eerst) EMDR, wanneer (eerst) Schematherapie en (mogelijk) later EMDR. Een aantal richtlijnen wordt gegeven. Tot slot wordt geoefend met rescripting binnen de EMDR.

2.
Lees meer Sluiten
Imaginaire exposure

Imaginaire exposure is de meest aangewezen evidence-based behandeling bij PTSD. Toch wordt deze behandeling door weinig psychotherapeuten toegepast. Ook cliënten staan niet te springen voor deze methode. Het doel is immers om de cliënt bloot te stellen en te confronteren met alle herinneringen van de traumatische ervaring (beelden, cognities, geuren, geluiden, etc.) om cliënten minder angstig te laten worden om met hun emoties geconfronteerd te worden. In deze workshop leren we hoe we een rationale opbouwen om cliënten gemotiveerd mee te nemen in deze behandeling. Bovendien gaan we oefenen met IE om hierin vaardiger te worden.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie:

 • Men doet kennis die helpt bij het in de praktijk brengen van Imaginaire Exposure
 • Men begrijpt de rationale achter Imaginaire Exposure en men kan deze rationale ook overbrengen in therapie
 • Men oefent met vaardigheden die de drempel verlagen om met IE aan de slag te gaan

Marieke Impens, psycholoog, gedragstherapeut, The Human Link

3.
Lees meer Sluiten
Schematherapie en imaginatie met rescripting

Imaginatie met rescripting is één van de belangrijkste experientiële technieken binnen schematherapie. In deze workshop wordt kort ingegaan op de theoretische achtergrond van de techniek en de plaats ervan binnen schematherapie. Door middel van diverse oefeningen kunnen deelnemers hun vaardigheden aanscherpen naar gelang de doelgroep, setting en fase van de therapie. Het zal een leuke, leerzame en praktische bijdrage worden.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Deelnemers leren imaginatie met rescripting toepassen op hun cliënten
 • Ze leren imaginatie met rescripting aanpassen aan doelgroep, fase en setting
 • Ze leren tips en trucs om ook tot imaginatie te komen als het moeilijk gaat

Rosi Reubsaet, Klinisch psycholoog, Academie voor Schematherapie

4.
Lees meer Sluiten
Narratieve Exposure Therapie (NET): méér dan alleen exposure therapie

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een kortdurende therapie voor PTSS. Omdat de focus ligt op de autobiografische bewerking van de traumatische ervaringen, is NET is in het bijzonder geschikt voor patiënten met meervoudig trauma. Na het leggen van de levenslijn met o.a. bloemen en stenen, worden de gebeurtenissen chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt. Hierdoor vindt integratie van de trauma-herinneringen plaats. NET is inmiddels opgenomen in meerdere richtlijnen en wordt goed geaccepteerd en verdragen, ook door complexe patiënten. In de workshop zal na een introductie, casuïstiek en een filmpje, als er tijd is ook worden geoefend met de levenslijn.

Ruud Jongedijk, psychiater/directeur ARQ Centrum’45

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Kennis van de theoretische beginselen van NET
 • Kennis van de praktische uitvoering van NET
 • Kennis van de verschillen tussen NET en de andere trauma therapieën

5.
Lees meer Sluiten
Het lichaam wijst de weg.... traumaverwerking via Sensorimotor psychotherapy®

Het lichaam wijst de weg en met Sensorimotor Psychotherapy® (SP) volgen we de weg die het lichaam wijst om het vervolgens te helpen traumatische ervaringen te integreren. SP kiest daarvoor als aanknopingspunt voor traumabehandeling de activatie en patronen die het lichaam in het hier en nu laat zien. Er wordt gewerkt met de fysieke (overlevings)reacties die in de traumatische situatie niet afgemaakt konden worden. In onderlinge afstemming zoeken therapeut en cliënt samen naar de ‘Act of Triumph’ en wordt zo het trauma doorgewerkt en alsnog geïntegreerd op alle niveaus van het brein; fysiek, emotioneel en cognitief. Pat Ogden, de grondlegster van Sensorimotor psychotherapy® noemt haar methode een ‘bodybased talking therapy’, waarbij het lichaam weliswaar de start vormt, maar aandacht voor emoties en woorden nodig is om de nieuwe, geïntegreerde ervaringen blijvend te verankeren. In de workshop is kort aandacht voor de theoretische achtergrond van SP om vervolgens aan de hand van casuïstiek, voorbeelden en kleine oefeningen duidelijk te maken hoe Sensorimotor Psychotherapy® in de praktijk werkt.

Dr. Anneke JG Vinke is vrijgevestigd GZ-psycholoog, Registerpsycholoog & Supervisor Kind en Jeugd (NIP) en Orthopedagoog Generalist (NVO)

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Behandeling van Trauma – Effectieve gesprekstechnieken | Sprekers

Congres Behandeling van Trauma | Congres Behandeling van Trauma – Effectieve gesprekstechnieken | Interview

‘Er is meer dan alleen EMDR’

Interview met traumaverwerkingsexpert Martijn Stöfsel

 

Martijn Stöfsel

Traumabehandeling is ‘hot’. Maar niet elke verwerkingstechniek is even geschikt voor iedere patiënt. Ofte wel, one size doesn’t fit everyone. Klinisch psycholoog-psychotherapeut Martijn Stöfsel vindt het belangrijk dat therapeuten ook durven overstappen van de ene techniek naar de andere.

Patiënt Herman (47) komt in de praktijk omdat hij moeite heeft langdurige relaties aan te gaan. Hij eet veel en voelt zich soms depressief. Al snel komt het onderliggend trauma naar boven: affectieve verwaarlozing. ‘Met EMDR kun je dan proberen het verwerkingsproces op gang te brengen’, vertelt Martijn Stöfsel. ‘Dat vraagt van de cliënt om voldoende gezonde informatie tot zijn beschikking te hebben om het beeld dat zijn ouders tekort schoten, te zien. Dat is lastig, want het ‘kind’ heeft geen vergelijkingsmateriaal en als volwassene weet je niet wat je hebt gemist. Met imaginaire rescripting kan dat veel beter. Dan kan de cliënt of de therapeut als volwassene de dader stoppen en het kind toespreken.’

Ernstig trauma

Met ruim 24 jaar ervaring weet Stöfsel waar hij het over heeft. Hij werkte meer dan twintig jaar in het SinaiCentrum in Amersfoort, een Joodse instelling gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van ernstig (oorlogs-)trauma. ‘Het is toevalligheid en voorzienigheid’, vertelt hij over zijn loopbaan. ‘Ik had een aantal open sollicitaties gestuurd en werd uitgenodigd bij de RIAGG in de Bijlmer en het Sinai, beide voor traumabehandeling. Dat was toevalligheid. Maar ik ben opgegroeid met de Tweede Wereldoorlog door mijn opa en vader. Daarnaast heb ik een nare ervaring in mijn gezin van herkomst meegemaakt en aan den lijve ondervonden dat je zoiets kunt verwerken, zodat het je niet meer belemmert. Dat ik die kennis in mijn verdere loopbaan heb mogen doorgeven, was wellicht voorbeschikt.’

De grote drie

Daarom vindt traumaspecialist Stöfsel het ook van belang dat therapeuten weten welke verwerkingstechnieken er zijn, en welke het beste is toe te passen in welke situatie. ‘Eerst was er niet zoveel aandacht voor het behandelen van trauma. Dat komt nu gelukkig steeds minder voor. Ik denk dat elke behandelaar wel onderlegd is in EMDR of één van de andere ‘grote’ technieken: imaginaire rescripting en imaginaire exposure. Deze drie zijn evidence based, of gaan dat worden. Maar dat brengt dus een nieuw probleem met zich mee: wanneer gebruik je nu welke traumaverwerkingstechniek?

Aanvulling

Daar is nog geen absolute helderheid over. Stöfsel doet op dit moment onderzoek, aan de hand van literatuur, interviews met collega’s en klinische ervaring, naar de indicatieverschillen tussen de verschillende verwerkingstechnieken en schrijft hier een boek over. ‘Op het Congres Behandeling van Trauma worden de voorlopige resultaten hiervan gepresenteerd. Belangrijk vind ik vooral dat we beseffen dat we meerdere waardevolle technieken tot onze beschikking hebben dan alleen EMDR. Het is goed om soms over te stappen, tussen de verschillende technieken te wisselen of ze te koppelen.’

Doe het samen

Het zou mooi zijn als iedere therapeut geschoold zou zijn in alle drie de technieken, vindt Martijn Stöfsel, maar het is geen vereiste. ‘Je kunt ook de samenwerking opzoeken in het team, of als vrijgevestigde therapeut met andere therapeuten in je netwerk. Als je de kennis maar tot je beschikking hebt.’

Explosief materiaal

Belangrijker vindt hij dat therapeuten werkingsmechanismen van de technieken die ze toepassen, goed kennen. ‘Steeds meer therapeuten werken met EMDR. Dat is een mooie ontwikkeling, maar je moet wel weten wat je doet. Zeker bij complexe trauma’s. Je werkt met ‘explosief materiaal’: wat gebeurt er als je ergens aan pulkt en het komt tot een uitbarsting? Ook dan moet je weten hoe te handelen. Dat is dan ook wat ik deelnemers op het congres meegeef. Na afloop zet je de verschillende verwerkingstechnieken bewuster in en heb je tools om het ook anders aan te pakken.’

Auteur: Naomi van Esschoten

Congres Behandeling van Trauma – Effectieve verwerkingstechnieken | Info

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Waar en wanneer
Vrijdag 19 maart 2021 | Scala Utrecht Jaarbeurs bekijk hier meer informatie.

Voor wie?
Het congres is ontwikkeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, praktijkondersteuners GGZ en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij:

 • NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
 • Cognitief Gedragstherapeuten (VGCt)
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd – 5 punten
 • NIP-Eerstelijnspsychologie (ELP herregistratie) – 6 punten
 • Accreditatiebureau FGzPt – 7 punten (herregistratie van klinisch (neuro)psychologen)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) – 5 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP): u kunt zelf de punten handmatig toevoegen in uw eigen dossier (dit congres is nl. geaccrediteerd door NVvP en FGzPT)
 • Vereniging EMDR Nederland – 4 punten (algemene scholing – breed) en 1 punt (vakinhoudelijke scholing – smal)
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  • K&J/OG herregistratie (5 punten)
  • K&J/OG opleiding – behandeling (1,5 punt)
  • K&J/OG opleiding – diagnostiek (0,5 punt)
  • K&J/OG opleiding – overige taken (0,5 punt)

 

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven (btw vrij)

 • 359,- per persoon | Abonnee tarief (abonnees van GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk en de VVKP)
 • 399,- per persoon | Regulier tarief

Inschrijven

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Leonie van Helten
M: 06 630 905 752
E: leonie.van.helten@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.