Congres Emotieregulatie

bij kinderen en volwassenen
Emotieregulatie bij volwassenen en kinderen

Emotieregulatie is méér dan praten over gevoelens en ontspanningsoefeningen doen. Tijdens dit congres maakt u kennis met een wetenschappelijk gefundeerde emotieregulatietraining die is in te zetten voor volwassenen en voor kinderen. U ontdekt hoe emotieregulatie zich ontwikkelt vanaf de kindertijd, waar het fout kan lopen hoe u de training kunt inzetten in verschillende klinische settings.

Veel behandelaars passen emotieregulatie toe als methodiek binnen een behandeling van angstproblemen, depressieve klachten, eetstoornissen, agressieregulatie of bij persoonlijkheidsstoornissen. Ze doen dat wanneer het aangewezen is. Echter, zonder een duidelijk therapieplan, zonder duidelijk protocol en zonder een goede wetenschappelijke rationale.

Breed inzetbare emotieregulatie training
In dit congres krijgt u die handvatten van Matthias Berking, die werkte aan een gefundeerde wetenschappelijke onderbouwing voor het uitvoeren van de emotieregulatietraining. Daarnaast licht Caroline Braet het trainingsprogramma toe dat zij ontwikkelde voor emotieregulatie specifiek gericht op kinderen en adolescenten. In twee workshoprondes met onderwerpen naar keuze gaat u de diepte in met diverse zinnige en zingevende interventies op het gebied van emotieregulatie.

Waarom heeft Matthias Berking deze specifieke emotiergulatietraining ontwikkeld?
Beluister het interview met Matthias Berking >>

Na dit congres weet u hoe u

 • Een goede regulatietraining inzet bij uw behandeling.
 • TEC (Training Emotionele Competenties) inzet bij 1-op-1 behandelingen, in groepsverband, ambulant of residentieel.
 • De vele emotionele competenties van de patiënten systematisch kunt identificeren en zo nodig gericht kunt vergroten.
 • Deze competenties het beste bij patiënten kunt aanleren.

Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassen | Programma

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Emotieregulatie: een belangrijke transdiagnostische factor in de behandeling

Emotieregulatie aanleren is een belangrijke methodiek waar pas recent wetenschappelijke aandacht voor is. Hoe begint u hieraan als u met kinderen of jongeren werkt? Vaak gebeurt dit nu zonder een duidelijk protocol, zonder een goede wetenschappelijke rationale.  Opzet van de lezing is hierover nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen toe te lichten en vooral ook te illustreren met eigen voorbeelden.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Het belang van emotieregulatie voor alle jongeren in het omgaan met emoties.
 • De link tussen emotieregulatie en het ontwikkelen van problemen.
 • Emotieregulatie leert u niet met één methodiek aan, er is een volgorde in aan te leren vaardigheden.

Prof.dr. Caroline Braet, hoogleraar, Universiteit Gent

10.25
Lees meer Sluiten
Deficits in Emotion Regulation - A Transdiagnotic Target in the Treatment of Mental Disorders?

Emotion regulation is currently much discussed as a putative maintaining factor for a broad range of mental disorders. The purpose of the talk is to make the audience familiar with ways to define the broad concept of emotion regulation and with research working to clarify to what extent deficits in emotion regulation can be considered a transdiagnostic maintaining factor as well as a promising target for psychological treatments of various mental disorders.

What did you learn after this lecture?

 • Able to identify responses to undesired emotions likely help maintain/restore mental health.
 • Understand why deficits in emotion regulation skills be assumed to contribute to the development and maintenance of mental disorders.
 • Know the evidence for the transdiagnostic importance of emotion regulation skills.

Matthias Berking, psychotherapeut en professor Klinische Psychologie en Psychotherapie aan de Universiteit van Marburg (Duitsland)

11.05
Koffie/thee pauze
11.30
Workshopronde 1
12.45
Lunchpauze
13.45
Workshopronde 2
15.00
Koffie/thee pauze
15.20
Workshopronde 3
16.35
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Eerdere edities van dit congres werden beoordeeld met gemiddeld een 8.
Ontdek waarom en schrijf u nu in!

Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassen | Workshops

Volwassenen: 

1.
Lees meer Sluiten
The Affect Regulation Training – An Introductory Workshop

Workshop: Based on theories and findings indicating that fostering emotion regulation skills qualifies as a promising treatment goal for a broad range of mental disorders, the Affect Regulation Training (ART) was developed as a stand-alone or adjunctive (group-based) intervention. The workshop aims to familiarize participants with the theoretical underpinnings auf the treatment, with its basic structure and with typical strategies and interventions used in the training.
Prof.dr. Matthias Berking, Professor for Clinical Psychology and Psychotherapy,  Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg

What did you learn after this session?

 • Know the theoretical underpinnings of ART.
 • Understand the basic structure of ART.
 • Be familiar with elementary strategies and techniques used in ART.

2.
Lees meer Sluiten
Niet behandeld is altijd mis? Emotieregulatie trainen bij volwassen patiënten met een lager IQ in de GGZ

Onderzoek wijst uit dat ruim 20 % van de volwassen patiënten in de GGZ vermoedelijk op zwakbegaafd niveau functioneert. Emotie regulatie problemen zijn niet voorbehouden aan slimme patiënten. Is een Emotie Regulatie Training echter haalbaar bij volwassenen die in deze doelgroep vallen? Wat zijn ervaringen uit de GGZ praktijk? Welke aangepaste, praktische hulpmiddelen zijn er voor deze doelgroep voorhanden?
Annemarie van den Brink, GZ psycholoog en EMDR practitioner, poli +

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • U heeft zicht op aanpassingen qua vaardigheden, bejegening, communicatie die helpend zijn bij het trainen van emotie regulatie vaardigheden bij volwassen, zwakbegaafde patiënten in de GGZ.
 • Kennis over beschikbare ERT modules is gedeeld.
 • Behandelaren worden uitgenodigd om de vertaalslag te maken naar hun eigen praktijk.

Waarom Annemarie van den Brink u aanraad om naar het congres te komen:
“Verminderde controle over (te) hoog oplopende emoties is in elk geval ten dele behandelbaar, ook bij volwassen patiënten met een lager IQ.”

3.
Lees meer Sluiten
Van Klacht naar Veerkracht

Veerkracht kan worden gezien als het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. Deze workshop is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy, een vorm van gedragstherapie. De workshop is niet gericht op het verminderen van psychische klachten maar is bedoeld om handvatten te bieden om flexibel met persoonlijke obstakels om te gaan en actief in het leven te staan.
Barbara Kuiters, psycholoog, docent, ACT in Actie

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Hoe om te gaan moet moeilijke gedachten en gevoelens.
 • Verkennen wat u werkelijk belangrijk vindt.
 • Hoe te investeren in de dingen die er écht toe doen in het leven.

4.
Lees meer Sluiten
Dialectische gedragstherapie bij een orang-oetan? Simple solutions : do try this at home!

DGT (Dialectische Gedragstherapie) is een evidence-based behandelprogramma voor mensen met ernstige emotieregulatieproblemen en suïcidaliteit, zoals bij borderline-persoonlijkheidsproblematiek. In deze workshop krijgt u niet alleen een korte uitleg over het behandelprogramma en de DGT-emotieregulatievaardigheden, maar vooral ook praktische handvatten om meteen (ook thuis?!) toe te passen. Dat verbale capaciteiten niet altijd nodig zijn om emotieregulatie te bevorderen wordt geïllustreerd aan de hand van interventies bij een non-humane primaat met emotieregulatieproblemen: namelijk een orang-oetan!
Karin van Dam, DGT supervisor, -therapeut en -trainer. DGT opleider i.o. EMDR-practitioner

Ursula Witteveen, DGT vaardigheidstrainer en therapeut, DGT opleider i.o., Dialexis advies, verder Karakter, GGNet, Pro Persona

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • U beschikt na de workshop over inleidende informatie over het behandelprogramma ‘ Dialectische Gedragstherapie’
 • U heeft geoefend met het  opstellen van een conceptualisatie van (eventueel eigen) probleemgedrag
 • U beschikt over enkele DGT emotieregulatievaardheden zoals ‘ feiten checken’ en ‘tegengesteld handelen’ en heeft tools ( bv. checklist om te beoordelen of emoties gerechtvaardigd zijn).

Kinderen en jongeren:

5.

Emotie communicatie is een cruciale factor in het sociaal functioneren, maar voor een goede emotie communicatie moet het niveau van de emotie worden gereguleerd. Goede emotie regulatie hangt ook samen met betere mental health. Reden genoeg dus om de capaciteit tot emotie regulatie bij kinderen en jongeren in kaart te brengen. Zowel voor diagnostiek als wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe doet u dat? En hoe houdt u rekening met verschillende leeftijden of culturele verschillen? Dat gaan we laten zien in deze workshop.
Carolien Rieffe, professor, Universiteit Leiden en Sheida Novin, universitair docent, Universiteit Utrecht

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Hoe u emotie regulatie meet, gepast voor verschillende leeftijden.
 • Hoe u verschillende methoden gebruikt voor het meten van emotie regulatie.
 • Wat u met deze gegevens in de praktijk kunt doen.

6.
Lees meer Sluiten
Het verbeteren van het welzijn van jonge adolescenten: een emotieregulatie training

Op basis van wetenschappelijke studies en de reeds goed geëvalueerde Affect Regulatie Training voor volwassenen werd een nieuw protocol ontwikkeld aan de UGent voor het stimuleren van emotieregulatie vaardigheden bij kinderen en adolescenten. Het doel van huidige workshop is om u te informeren over het protocol (indicatiestelling, inclusie, doelen), de kernvaardigheden en de toepassingen ervan.
Brenda Volkaert en Elisa Boelens, Doctoraatsbursaal, Universiteit Gent

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Wanneer een emotieregulatie training kan worden ingezet.
 • Welke kernvaardigheden belangrijk zijn bij het aanleren van emotieregulatie.
 • Hoe deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

Waarom Brenda Volkaert en Elisa Boelen u aanraden aanraad om naar het congres te komen:
“Bij jongeren met psychische of somatische klachten is het vaak niet mogelijk om één oorzaak aan te duiden, maar zien we dat ze teveel stress ervaren en vooral dat dit niet goed gereguleerd is. Dit congres over emotieregulatie als transdiagnostisch mechanisme werpt daarom een vernieuwende blik op de behandeling!”

7.
Lees meer Sluiten
Mindfulness als emotieregulatiestrategie bij jeugdigen en hun gezin

In deze workshop maakt u kennis met mindfulness technieken voor kinderen en jongeren met psychopathologie waarbij het reguleren van emoties (en gedrag) een probleem is, zoals ADHD, autisme en gedragsstoornissen. Aan de hand van theorie, onderzoek, video’s en vooral oefeningen voor de kinderen en hun ouders wordt duidelijk gemaakt hoe mindfulness kan helpen bij emotie (en gedrags)regulatie in kind en gezin.
Prof.dr. Susan Bögels, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Universiteit van Amsterdam

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Hoe mindfulness ingezet kan worden voor emotieregulatie bij kinderen.
 • Hoe mindfulness bij ouders bij kan dragen aan emotieregulatie in de ouder-kind (en partner)relatie.
 • Hoe mindfulness kan helpen bij de emotieregulatie van de hulpverlener.

Waarom Susan Bögels u aanraad om naar het congres te komen:
“Het reguleren van emoties is één van de belangrijkste vaardigheden ter voorkoming of behandeling van psychopathologie.”

8.
Lees meer Sluiten
Emotieregulatie als transdiagnostisch mechanisme bij eetproblemen en depressie

Op basis van wetenschappelijke studies blijkt een maladaptieve emotieregulatie een belangrijk veroorzakend en instandhoudend mechanisme te zijn binnen verschillende psychopathologieën. Vanuit de reeds goed geëvalueerde Affect Regulatie Training voor volwassenen blijkt het aanleren van een meer adaptieve emotieregulatie een transdiagnostisch therapie-element te zijn. Vanuit de UGent werd deze training aangepast voor gebruik bij kinderen en adolescenten. Binnen de huidige workshop wordt emotieregulatie als werkingsmechanisme voorgesteld binnen twee vormen van psychopathologie: eetproblemen en depressie. Via casussen leert u zelf inzicht te krijgen in onderliggende verklaringsmodellen, en hoe dit in de praktijk ingezet kan worden.
Taaike Debeuf en Eva Van Malderen, beide klinisch psycholoog en onderzoeker

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Hoe emotieregulatie functioneert als transdiagnostisch werkingsmechanisme.
 • Inzicht in de rol van emotieregulatie binnen zowel eetproblemen als depressie.
 • Leren hoe emotieregulatie in de praktijk kan ingezet worden binnen deze problematieken.

Waarom Taaike Debeuf en Eva Van Malderen u aanraden om naar het congres te komen:
“Bij jongeren met psychische of somatische klachten is het vaak niet mogelijk om één onderliggende oorzaak aan te duiden. We zien echter in de praktijk vaak dat er veel stress en negatieve gevoelens aanwezig zijn en vooral dat men dit moeilijk kan reguleren. Dit congres over emotieregulatie als transdiagnostisch mechanisme werpt daarom een vernieuwende blik, zowel theoretisch als praktisch!”

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassen | Sprekers

Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassen | Info

Waar en wanneer
Vrijdag 15 november 2019 | Van der Valk Hotel Utrecht
Adres: Winthontlaan 4 -6, 3526 KV Utrecht

Voor wie?
Het congres is bestemd voor GZ-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:

 • FGzPT: 7 punten
 • VGCt: 5 punten
 • NIP Eerstelijnspsychologie: 6 punten
 • NIP Kinder-en Jeugdpsychologen & NVO: 5 punten voor K&J/OG herregistratie (Extra: K&J/OG opleiding – behandeling 1,5 punten, K&J/OG opleiding- diagnostiek 0,5 punt, K&J/OG opleiding- overige taken 0,5 punt)
 • SKJ: 5 punten
 • NVvP: 5 punten

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • NVP

Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven

 • 399,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
 • 359,- per persoon (btw vrij) | Abonnee tarief*

Speciaal voor congres deelnemers!
Kies 1 gratis boek:
Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten

Dit boek geeft een concreet stappenplan voor een emotieregulatie training bij volwassenen. Bedoeld voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters die volwassenen behandelen en hiermee meteen aan de slag willen gaan in hun praktijk.

of:

Dit boek is bedoeld voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen en psychiaters die emotieregulatie training geven aan kinderen en adolescenten. De training bestaat uit 12 sessies waarbij methodieken in een vaste volgorde worden aangeleerd en zijn aangepast aan de doelgroep: kinderen tussen de 10 en 16 jaar.

 

* voor abonnees van: GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk – Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
M: 06 30 17 3330
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.