Congres Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

Signalering en behandeling

Dit congres gaat over externaliserend probleemgedrag bij kinderen en jongeren, het signaleren van dit gedrag, de gevolgen ervan voor het kind en de omgeving en over hoe men als professional om kan gaan met het probleemgedrag. Hoe kan men het gedrag behandelen en wat kan men als professional verder nog kan doen om het kind of de jongere en zijn omgeving te helpen. Er komen diverse soorten externaliserend gedrag aan bod, zoals agressie, anti-sociaal gedrag en oppositioneel-opstandig gedrag.

Actuele oorzaken:
Tijdens het congres besteden we ook aandacht aan de actuele oorzaken van deze problemen (de grote druk op kinderen en jongeren, de sterk individualistische samenleving, een over load aan mogelijkheden en steeds beperktere frustratie tolerantie), omdat deze oorzaken aanknopingspunten bieden voor behandelingen die kunnen werken. We maken een vertaalslag naar de praktijk, door het laten zien van beschikbare signalering en bruikbare interventies.

Doelgroep:
Het congres is bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters, orthopedagogen. Daarnaast kan het interessant zijn voor zijn jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met externaliserende problematiek.

Congres Externaliserend gedrag | Programma

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening door de dagvoorzitter

Inleiding op het thema door dagvoorzitter Merel van Dorp, Journalist, projectleider, dagvoorzitter, auteur Jeugdige Delinquenten, Expertise Risicojeugd & Jeugdhulp

09.45
Lees meer Sluiten
Het op tijd herkennen en bijsturen van externaliserende problemen bij kinderen en jongeren

Spreker volgt

10.30
Lees meer Sluiten
Richtlijn signaleren en diagnostiek ernstige gedragsproblemen

Spreker volgt

11.15
Koffie/thee pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Voorkomen en verminderen van gedragsproblemen en gedragsstoornissen

Spreker volgt

12.30
Lunchpauze
13.15
Workshopsronde 1
14.45
Koffie/thee pauze
15.15
Workshopronde 2
16.45
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Eerdere edities van dit congres werden beoordeeld met gemiddeld een 8.
Ontdek waarom en schrijf u nu in!

Congres Externaliserend gedrag | Praktische informatie

Datum en locatie:
vrijdag 6 december 2019 | Antropia, Driebergen
Adres: Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Doelgroep:
Het congres is bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters, orthopedagogen. Daarnaast kan het interessant zijn voor zijn jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met externaliserende problematiek.

Accreditatie:
Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 6 uur. Accreditatie wordt aangevraagd voor:

  • NIP Kinder- en Jeugdpsychologen
  • NVO Orthopedagoog-Generalist
  • NIP Eerstelijnspsychologie
  • SKJ

Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven:

* voor abonnees van: GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk – Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact
Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
M: 06 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eva Reuvers
M: 06-47947739
E: eva.reuvers@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.