Congres Kindermishandeling

Preventie, signalering en behandeling in de keten

Tijdens dit ggz-congres gaan experts in op wát nodig is in de praktijk om kindermishandeling te voorkomen, signaleren, stoppen en het behandelen ervan in de keten. Wie doet wat? De nieuwste inzichten, onderzoeksresultaten en praktische handvatten bij dit actuele probleem worden met de deelnemers gedeeld.

Aanleiding voor het congres
Kinderen hebben een veilige opvoedomgeving nodig om gezond op te groeien. Dit is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Jaarlijks worden tussen de 90.000 en 127.000* kinderen mishandeld of misbruikt, een gruwelijk hoog aantal.
*NPM 2017

Kindermishandeling en seksueel misbruik zijn problemen van enorme omvang, complexiteit en urgentie. Naast de angst die het teweeg brengt zijn er de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Gevolgen die levenslang kunnen zijn en zowel de psychische als de lichamelijke gezondheid raken. De gevolgen van het meemaken van mishandeling zijn meestal negatief, maar er zijn mogelijkheden om deze vreselijke gebeurtenis om te buigen in een gunstiger richting.

Tijdens dit congres wordt ingegaan op wat er in de praktijk nodig is om kindermishandeling te voorkómen, signaleren, stoppen en te behandelen in de keten. Wie doet wat?

Na het bijwonen van deze dag heeft u inzicht in:

 • Preventie van kindermishandeling: wie doet wat?
 • Systeemgericht werken in de keten
 • Update van de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

U gaat in workshops en verdiepende sessies zelf aan de slag met:

 • Werken met de kindcheck
 • Praten met kinderen
 • Concreet oefenen met praten met ouders
 • Vroegkinderlijke traumatisering
 • Ouderschap en psychiatrie
 • Behandelaanbod getraumatiseerde kinderen

Programma Congres Kindermishandeling | Preventie, signalering en behandeling in de keten

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en inleiding door de dagvoorzitter

Door Merel van Dorp, dagvoorzitter, journalist, sociaal wetenschapper.

09.45
Lees meer Sluiten
Preventie van kindermishandeling: wie doet wat?

We bespreken enkele prangende vragen: is een complex probleem als kindermishandeling te voorkomen? Door wie? Wat doen we al op het gebied van preventie? Tijdens het schrijven van het boek ‘Preventie van kindermishandeling. Wie doet wat?’ stak auteur Sandra van Gameren haar licht op bij verschillende deskundigen. De ‘lessons learned’ uit enkele interviews deelt zij in deze lezing.

Na het bijwonen van deze lezing weet u meer over:

 • wat preventie van kindermishandeling inhoudt
 • waar er nog kansen liggen op het gebied van preventie van kindermishandeling
 • wat preventie van kindermishandeling van ons vraagt

Drs. Sandra van Gameren, projectleider innovatie en preventie, Stichting Kinderbelang

Lees ook het interview van Sandra bij GZ Psychologie

10.30
Lees meer Sluiten
Geef kindermishandeling geen toekomst: signaleren, samenwerken, stoppen en steunen

In een longitudinaal onderzoek worden 1.200 gezinnen en 1.500 kinderen gevolgd die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Uit de eerste metingen wordt zichtbaar met welke problemen ouders en kinderen kampen, hoe zij het geweld beleven en wat de rol is van trauma. Met deze uitkomsten kijken we naar de verbeterde meldcode. Hoe kun je met deze meldcode passende hulp organiseren voor gezinnen?

Marielle Dekker, directeur, Augeo Foundation

11.15
Pauze
11.45
Lees meer Sluiten
De rol van de leerkracht bij een preventievere aanpak van kindermishandeling

Als we vinden dat onder andere preventie en signalering van kindermishandeling in de keten moet plaatsvinden, dan zou het onderwijs als vanzelfsprekend een cruciale schakel in die keten moeten zijn. Immers, bijna alle mishandelde kinderen vanaf 4 jaar zijn daar te vinden. De realiteit is echter dat de meeste leerkrachten dagelijks aan deze kinderen les geven zonder te weten wie van hen psychisch mishandeld, seksueel misbruikt, of verwaarloosd wordt. Dit belet het pedagogisch functioneren van het secundaire opvoedmilieu dat zoveel voor deze kinderen zou kunnen betekenen als het in het primaire opvoedmilieu er zo ontoereikend of liefdeloos aan toe gaat. In deze lezing doen we verslag van bevindingen van leerkrachten in het primair onderwijs die getuige waren van een onthulling van een mishandeld kind in hun klas, en de betekenis van het primair onderwijs in de keten voor een preventievere aanpak van kindermishandeling.

Dr. Cees Hoefnagels, lector Jeugd, Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Sociale Innovatie

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Een kind dat mishandeld leeft vaak in een sociale spagaat: even doodsbang om hierover te praten als niets liever dan dat willen.
 • Leerkrachten kunnen uitstekende disclosees zijn.
 • Het onthullen van kindermishandeling kan uiteenlopende functies hebben: kennis daarvan is voor alle professionals die met kinderen werken van groot belang.

12.30
Lunchpauze
13.15
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1

U heeft keuze uit verschillende verdiepingssessies: bekijk de sessies.

14.45
Middagpauze
15.15
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2

U heeft keuze uit verschillende verdiepingssessies: bekijk de sessies.

16.45
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Kindermishandeling – Preventie, signalering en behandeling in de keten | Sessies

In twee rondes heeft u keuze uit vijf verdiepende sessies:

1.
Lees meer Sluiten
Kindcheck en het Buitenshuisproject toegelicht

De workshop begint met uitleg over het ontstaan en het werken met de Kindcheck in de dagelijkse praktijk; wanneer moet u de Kindcheck doen, hoe vraagt u het de patiënt/cliënt en waar noteert u de uitkomsten? Deze workshop is ook gericht op de vraag: de Kindcheck en dan…? Wat mag je verwachten nadat je een positieve Kindcheck hebt gedaan, en gemeld hebt bij Veilig Thuis? Wat schiet uw cliënt/patiënt ermee op? Inbreng en suggesties vanuit de deelnemers over hun verwachtingen ten aanzien van het traject na een melding bij Veilig Thuis zijn uiteraard welkom. Ook zal het Buitenshuisproject aan bod komen, een mooi alternatief in het kader ‘voorkomen uithuisplaatsing’.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Wat de Kindcheck is en hoe men hiermee werkt in de dagelijkse praktijk.
 • Wat reële verwachtingen zijn na een melding bij Veilig Thuis en welke rol men zelf kan vervullen.
 • Wat het Buitenshuisproject is en hoe hiervoor aan te melden.

Dr. Hester Diderich-Lolkes de Beer, projectleider landelijke implementatie Kindcheck GGZ, Haaglanden Medisch Centrum

2.
Lees meer Sluiten
Praten met kinderen over kindermishandeling

Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet verder klem zetten of onnodig belasten. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zíjn stem te laten horen en heb je informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft. Hoe ga je zorgvuldig en verantwoord in gesprek? Deze sessie geeft je concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen.

Marike van Gemert, trainer, oprichter en auteur, Academie voor Praten met kinderen

3.
Lees meer Sluiten
Bespreekbaar maken van je zorgen over (vermoeden van) kindermishandeling met ouders

In deze workshop oefenen we met behulp van een trainingsacteur het voeren van gesprekken met ouders over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. We oefenen probleem-verkennende gesprekken, motiverende gespreksvoering en slechtnieuws-gesprekken, zoals bijvoorbeeld het delen van je zorgen met behoud van relatie en vertellen dat je een melding gaat doen bij Veilig Thuis. Daarnaast leer je verschillende gespreksinterventies die werken bij emotioneel beladen onderwerpen bespreekbaar maken.

Patricia Ohlsen, pedagoog, coach, mediator en beleidsadviseur

Linda Willems, trainingsacteur 

4.
Lees meer Sluiten
Early Life Stress: Wat is het? En hoe kunnen we het voorkomen?

Wat is stress? Wat is Early Life Stress? En hoe kun je het voorkomen? Tijdens deze workshop vertel ik over wetenschappelijke inzichten op het gebied van vooral ook de lichamelijke aspecten van chronische stress, maak je kennis met verschillende soorten stress en leer je aan welke knoppen je kunt draaien om (de gevolgen van) Early Life Stress te beïnvloeden. Na afloop ben je in staat het begrip te duiden en aan een ander over Early Life Stress te vertellen.

Yvonne Vanneste, adviseur, arts M&G, jeugdarts, NJC

5.
Lees meer Sluiten
Zijn ouders met ernstige psychische aandoeningen bedreigend voor hun kinderen?

Vanuit verschillende organisaties wordt aandacht besteed aan Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP). Dit kan leiden tot het overnemen door hulpverleners van de ouderlijke verantwoordelijkheid. Aandacht voor de ouders met psychische aandoeningen zelf, geeft mogelijkheden voor hun groei in hun ouderschap en het werken aan veiligheid voor hun kinderen. In de workshop worden achtergronden van ouders met (ernstige) psychische problematiek toegelicht, een verkenning gedaan naar persoonlijk en maatschappelijk herstel en  ondersteuningsmogelijkheden vanuit een rehabilitatiemethodiek.

Peter van der Ende, gepensioneerd Senioronderzoeker/docent, Hanzehogeschool Groningen

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Kindermishandeling – Preventie, signalering en behandeling in de keten | Sprekers

Congres Kindermishandeling – Preventie, signalering en behandeling in de keten | Info

Waar en wanneer
Vrijdag 7 februari 2020 | Van der Valk Utrecht
Adres: Winthontlaan 4-6 | 3526KV | Utrecht
Routebeschrijving

Voor wie?
Het congres is ontwikkeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters, orthopedagogen. Daarnaast kan het interessant zijn voor jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kindermishandeling.

Accreditatie

• NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog & NVO Orthopedagoog-Generalist
• SKJ – goedgekeurd voor 6 punten
• FGzPt voor klinisch (neuro)psychologen
• Register Vaktherapie

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven (btw vrij)

 • 319,- per persoon | Collega tarief (vanaf 2 personen)*
 • 359,- per persoon | Abonnee tarief (abonnees van GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk en de VVKP)*
 • 399,- per persoon | Regulier tarief

Inschrijven

Speciaal voor congresdeelnemers!
Gratis boek t.w.v. €24,99: Preventie van kindermishandeling – Wie doet wat

Preventie van kindermishandeling 9789036818759 bestel bij BSL Shop
Door Sandra van Gameren

Schrijver en gezondheidspsycholoog Sandra van Gameren behandelt theorie en praktijk van kindermishandeling in dit boek. Ook geeft zij antwoord op complexe vragen rondom het thema. Leest prettig dankzij interviews. Bedoeld voor iedereen die met ouders of kinderen omgaat: behandelaars, wijkteams, beleidsmakers, leerkrachten, verloskundigen, CJG-medewerkers, kraamverzorgenden en omstanders.

 

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
M: 06 30 17 3330
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.