Congres Behandeling van patiënten met een laag IQ

3e Jaarcongres | Praktische tips en tools

Tussen 20 tot 50 procent van de patiënten die behandeld worden in de ggz heeft een IQ van 85 of minder. Omdat hun zwakbegaafdheid niet altijd wordt herkend, belanden zij vaak tussen wal en schip of duurt hun behandeling langer dan nodig. Terwijl zorgverleners met kleine aanpassingen deze doelgroep veel beter en effectiever kunnen behandelen.

Het Jaarcongres; Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ is een praktisch congres. In afwisselende werkvormen – van korte plenaire voordrachten tot speeddates met collega’s en praktische workshops – om kennis te delen, concrete tips te horen en passende communicatie te oefenen.

De dag begint met wetenschappelijke kennis opdoen over diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ (zwakbegaafdheid of LVB) en psychische/verslavingsproblematiek op de polikliniek, een klinische afdeling en in de verslavingszorg. In het actieve middagprogramma is ruimte om met collega’s in gesprek te gaan, tips uit te wisselen en de opgedane kennis om te zetten in concrete vaardigheid. Met de keuze uit diverse workshops zijn alle ingrediënten aanwezig om u in één dag toe te rusten om de stof de volgende dag al in te zetten in uw eigen praktijk.

 • Concrete tips en adviezen
 • Tools voor communicatie en bejegening
 • Input van collega’s en ervaringen van patiënten
 • Diverse workshops naar eigen keuze
 • In één dag toegerust om uw behandeling af te stemmen op de doelgroep
 • Inspiratie om na het congres zelf te (blijven) behandelen!

Meld u direct aan!

Ervaringen van deelnemers in 2018:
‘Een frisse blik en praktische tips!’
‘Veel nieuwe info over ontwikkelingen’
‘Waardevolle uitwisseling van ervaringen met collega’s’

09:00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09:30
Opening door de dagvoorzitter
09:40

De dag begint met wetenschappelijke kennis opdoen over diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ (zwakbegaafdheid of LVB) en psychische/verslavingsproblematiek op de polikliniek, een klinische afdeling en in de verslavingszorg. Op de polikliniek (Jannelien Wieland), op een klinische afdeling (Jeanet Nieuwenhuis) en in de verslavingszorg (Joanneke van de Nagel).

10:30
Ochtendpauze
10:50
Workshopsronde 1
12:05
Lunchpauze
13:05
Lees meer Sluiten
De dag dat Peter de deur dichttimmerde

Het instituut voor Publieke Waarden zal samen met Myrthe Boersma en Laurens van Lottum de interactieve voorstelling ‘De dag dat Peter de deur dichttimmerde’ spelen. De voorstelling (naar het gelijknamige boek) draait om Peter, Sharon en hun gezin. Ze hebben veel problemen en zien geen uitweg meer. Hulpverleners komen er ook niet meer uit. Samen met het publiek onderzoeken we wat er aan de hand is, wat er beter had gekund en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

14.00
Workshopronde 2
15.15
Middagpauze
15.45
Workshopronde 3
17.00
Einde programma
Tijdens pauzes
Lees meer Sluiten
Posterpresentatie onderzoek psychiatrie en laag IQ

We zijn op zoek naar (jonge) onderzoekers die bezig zijn met onderzoek gericht op de combinatie psychiatrie en een laag IQ en daar een posterpresentatie over willen geven op 16 mei 2019 tijdens het 3e jaarcongres Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ. Het kan zowel gaan over onderzoek in de begin- midden- als eindfase.

Vind je het leuk om op het 3 jaarcongres  etc. jouw onderzoek* in the spotlight te plaatsen? Neem dan contact op met Henriette Boven (henriette.boven@bsl.nl)

*NB Poli+ beoordeelt het te presenteren onderzoek op geschiktheid en relevantie voor het congres en beslist welk onderzoek gepresenteerd wordt.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Eerdere edities van dit congres werden beoordeeld met gemiddeld een 8.
Ontdek waarom en schrijf u nu in!

1.
Lees meer Sluiten
(H)erkennen van patiënten met een laag IQ in de huisartsenpraktijk

Hoe is de GGZ zorg in de HA praktijk geregeld? Wat doet een POH GGZ wel en niet? Hoe krijg je de patiënt  met laag IQ in beeld én desgewenst in behandeling? Wat kan de SCIL betekenen, en hoe gebruik je de positieve gezondheid?  Wie doet wat in de zorg rondom de patiënten met laag IQ en psychische klachten? Hoe werken we het beste samen met huisarts, sociaal domein en GGZ?

Leerdoelen:

 • Mogelijkheden van de GGZ zorg in de huisartsenpraktijk
 • Signalering & SCIL: concrete tips
 • Samenwerking: ervaring van valkuilen en successen, lokale hiaten en kansen

Dorien Cohen Stuart, Kaderarts GGZ | Jet Driessen, POH-GGZ en consulent GGZ van ‘Onze Huisartsen’ | Miriam van Koningsbruggen, POH-GGZ in een lage S.E.S. wijk

2.
Lees meer Sluiten
Wat nu als de patiënt het afsprakenkaartje niet kan lezen?

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Depressie komt vaker voor bij mensen die alleen basisschool hebben gehad. Een deel van deze mensen is zwakbegaafd. Via de huisarts komen zij in de GGZ, en dan begint het. Kunnen ze de afsprakenkaartjes wel goed lezen? Kunnen ze de behandelplannen, schema’s en andere opdrachten wel lezen. Lukt het hen om e-Health te doen? Samen met een trainingsacteur leert u  hoe u laaggeletterdheid bij mensen kan herkennen, bespreekbaar maken en hoe u weet of u het goed heeft uitgelegd.  Pharos is het expertisecentrum Gezondheidsverschillen. We ontwikkelen veel materiaal over gezondheid die ook geschikt is voor mensen die zwakbegaafd zijn. Tijdens de workshop vertellen we u hoe u daar gebruik van kan maken.

Leerdoelen:

 • U heeft geoefend met communicatie die aansluit bij deze patiëntengroep
 • U weet hoe u gebruik kunt maken van kennis van Pharos
 • Wat zijn “lage gezondheidsvaardigheden”
 • Hoe herken je ‘lage gezondheidsvaardigheden’
 • Je weet wanneer je als hulpverlener iets goed hebt uitgelegd

Marjan Mensinga, Med. Antropoloog/SPV/POH GGz,Pharos

3.
Lees meer Sluiten
Voorwaarden voor CGT: verder werken met de module ‘Denken, Voelen en Doen’ | Wegens succes herhaald!

Inmiddels is hopelijk bekend dat mensen met een lager IQ prima kunnen profiteren van een psychotherapeutische behandeling. Het goed aansluiten bij de taal en mogelijkheden van de cliënt vormt hierbij een uitdaging. In 2018 is de module ‘Denken, Voelen en Doen’ geïntroduceerd die de impliciet aangenomen voorwaarden voor CGT belicht. Nu wordt dieper ingegaan op de cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden waar in CGT een appèl op wordt gedaan. Hoe zit dat in een reguliere CGT-behandeling? Waar zitten de verschillen met de doelgroep? Hoe en wat pas je aan? En waarom ook weer precies?

Leerdoelen:

 • Praktische kennis over de (cognitieve) voorwaarden voor CGT
 • Handvatten hoe beter aan te sluiten bij de taal en context van de cliënt
 • Handvatten hoe een reguliere CGT behandeling beter bij de cliënt te laten aansluiten

Max Goosen, GioS klinische neuropsychologie, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

4.
Lees meer Sluiten
Behandelen van persoonlijkheidsproblematiek bij zwakbegaafde patiënten. Wat let je?

Er bestaan verschillende evidence based behandelingen voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Maar wát nu als de patiënt op zwakbegaafd niveau blijkt te functioneren? Houdt dan alles op? Waarom haken behandelaren af? In hoeverre kunnen deze patiënten profiteren van evidence based behandelingen? Waar zijn aanpassingen noodzakelijk en wat betekent dat voor de praktijk? Twee docenten, de één werkzaam in de reguliere GGZ, de ander in een GGZ praktijk voor patiënten met een lager IQ, gaan met u op zoek naar antwoorden om de zwakbegaafde patiënt met persoonlijkheidsproblematiek beter te kunnen behandelen.

Leerdoelen:

 • Deelnemers hebben zicht op wát hen en/of hun organisatie ervan weerhoudt om persoonlijkheidsproblematiek bij zwakbegaafde patiënten te behandelen.
 • Deelnemers hebben zicht op wat de verschillen én overeenkomsten zijn in de behandeling van zwakbegaafde patiënten tov de reguliere behandeling
 • Deelnemers hebben handvatten om eventuele obstakels aan te gaan pakken

Sonja Schaffner,  gz-psycholoog/schematherapeut, NPI en  Annemarie van den Brink, GZ-Psycholoog / EMDR Practitioner, Poli +

5.
Lees meer Sluiten
Focus op herstel bij de patiënt met EPA en zwakbegaafdheid en/of licht verstandelijk beperkt

“Gezond en gelukkig leven” is een herstelprogramma voor patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) en een zwakbegaafdheid en/of licht verstandelijk beperking. Deze is opgenomen in een tweedaagse deeltijdbehandeling (pilot) waarbij gewerkt wordt aan structuur, sociale contacten en empowerment. De manier van werken is aangepast aan de doelgroep zwakbegaafdheid en/of licht verstandelijk beperkt (gebaseerd op een eerder ontwikkelde toolkit) waarbij veel gebruik wordt gemaakt van visualisatie, ervaringsgericht leren en creativiteit. Maar hoe doe je dat dan?
Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

Leerdoelen:

• Je weet hoe je herstel kan bevorderen bij patiënten met EPA en zwakbegaafdheid en/of licht verstandelijk beperking
• Je kan aanpassingen voor de patiënt met zwakbegaafdheid en/of licht verstandelijk beperking integreren in (deeltijd/groeps)behandeling;
• Je kan zelf dit herstelgerichte (groeps-)aanbod implementeren.

Ingeborg Berger, Verpleegkundig Specialist, Parnassia Groep

6.
Lees meer Sluiten
Kom me horen!

In deze workshop ontmoet u Karim. Karim is een van de inmiddels meer dan 15 jongeren die deelnamen aan ons onderzoek naar delinquente jongeren met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking. Allemaal vertelden ze ons uitgebreid over hun levensgeschiedenis en hun criminele carrière. Aan de hand van het verhaal van Karim schetsen we een beeld van waar deze jongeren tegenaan lopen.

Leerdoelen:

• Inzicht in de samenhang zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking en criminaliteit
• Inzicht in de veelzijdige problematiek van deze doelgroep
• Een aanzet tot nadenken over we deze jongeren kunnen helpen

Hendrien Kaal, Lector LVB & Jeugdcriminaliteit, Hogeschool Leiden, Faculteit Social Work & Toegepaste Psychologie

7.
Lees meer Sluiten
Behandeling in beeld, meer Grip en Begrip voor uw cliënt

In deze workshop wordt getracht de deelnemers enerzijds kritisch na te laten denken hoe men daadwerkelijk de cliënt met laag IQ centraal stelt, anderzijds om hen te inspireren de regie van de cliënt te vergroten met relatief eenvoudige aanpassingen. Er wordt gebruik gemaakt van moderne middelen onder meer: interactieve documenten, videomateriaal, internet, ebook, virtuele tour, visuele ondersteuning in psychologisch verslag, diagnostiek en behandeling in beelden. Deze middelen worden voor, door en met onze cliënten gemaakt. De workshop zal interactief zijn.

In 2018 hebben wij een workshop over dit onderwerp verzorgd, waarin heel concrete voorbeelden zijn gepresenteerd hoe men visueel werkt. Dit jaar willen we, naast enkele voorbeelden, de focus leggen op het delen van ervaringen met deze manier van werken: cliënten, naasten, GGZ hulpverleners, huisarts/POH-GGZ.

Leerdoelen:

 • Inspiratie opdoen naar aanleiding van demonstraties van het materiaal dat we hebben ontwikkeld.
 • We nodigen deelnemers uit met elkaar kritisch te kijken naar de eigen dagelijkse praktijk, dit gaat plenair en aan de hand van opdrachten in subgroepen.
 • We dagen deelnemers uit een vertaling te maken naar de eigen dagelijkse praktijk en nieuwe ideeën te genereren, zodat deelnemers ook met concrete ideeën naar huis gaan. Ook dit gaat zowel plenair als in subgroepen.

Gijs Cuppen, casemanager en Martijn Vos, GZ psycholoog, Regionaal centrum OPSY (GGzE)

Lees hier informatie terug over onze workshop

8.
Lees meer Sluiten
Verbeter de zorg aan de hand van Persona’s: stap in de rol van actieonderzoeker

Na een korte inleiding over barrières die patiënten ervaren op hun weg naar behandeling binnen de curatieve GGZ gaat u aan de hand van twee persona’s (Bert en Souad) op gestructureerde maar dynamische wijze aan de slag. Als ware actieonderzoeker verlaat u de workshop met mogelijke oplossingen waarmee u zelf kunt bijdragen aan het verbeteren van de route naar passende zorg.

Ingrid Claassen,  adviseur, Ministerie van VWS, programma OPaZ & Erica Aldenkamp, GZ psycholoog, Poli+

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Congres Behandeling van patiënten met een laag IQ | Sprekers

Dit is de derde editie van het Jaarcongres over Laag IQ. De behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ is een van de kernthema’s van BSL GGZ/congressen en wij zijn erg trots op de hoge waardering en opkomst ieder jaar.

Bekijk de video van het congres in 2018

Datum en locatie

donderdag 16 mei 2019 | NBC Nieuwegein
Adres: Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Doelgroep:
U bent werkzaam binnen of betrokken bij de ggz als psycholoog, psychiater, verpleegkundig specialist of psychiatrisch verpleegkundige, POH GGZ, huisarts, ArtsVG, inhoudelijk manager, of in opleiding hiervoor. Daarnaast nodigen we beleidsmakers van harte uit om deel te nemen.

Accreditatie

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 6 uur. Het congres is geaccrediteerd door:

 • FGzPt (Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog) – 3 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register – 6 punten
 • LV POH-GGZ – 6 punten
 • Kwaliteitsregister V&VN, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en NIP Eerstelijnspsychologie. – 6 punten

Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven
Let op: Voor de eerste 50 deelnemers is de E-Learning gratis, daarna is deze voor een meerprijs van 30 euro beschikbaar.

 • 359,- per persoon (btw vrij) | Vroegboek tarief – De eerste 50 deelnemers ontvangen gratis de E-learning ‘Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?’ w.v. 60,-
 • 399,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
 • 359,- per persoon (btw vrij) | Abonnee tarief*

Speciaal voor congres deelnemers! Ontvang na aanmelden voor het congres een 50% kortingscode voor de E-learning ‘Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?’

* voor abonnees van: GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis, TPO De Praktijk – Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.
** Behoort u niet tot de primaire doelgroep of twijfelt u hierover? Neem dan contact op met Henriette Boven (henriette.boven@bsl.nl).

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact
Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
M: 06 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
M: 06 – 30 17 3330
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.