Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie

Achtergrond, diagnostiek en interventies

Veel mensen met een psychiatrische stoornis hebben ernstige slaapproblemen. Dat heeft grote invloed op de ernst en het verloop van de psychiatrische aandoening. Daarom krijgt u tijdens het congres Slaapstoornissen in de psychiatrie niet alleen informatie over gezonde en verstoorde slaap, maar ook diagnostiek van slaapstoornissen en vooral veel concrete handvatten om optimaal te kunnen behandelen.

Slaapstoornissen vormen een risicofactor voor het ontstaan en in stand houden van meerdere psychiatrische aandoeningen. Zo kan een depressie of verslaving blijven bestaan door verstoringen van de slaap. Ook geven slaapstoornissen na een verder succesvolle behandeling van de psychiatrische aandoening een verhoogd risico op terugval in depressie of verslaving. Hoe doorbreekt u deze vicieuze cirkel?

In de ochtend van dit congres leert u meer over normale slaap en de centrale rol van slaap in cognitief functioneren en emotieregulatie en de meest voorkomende slaapstoornissen en hun wisselwerking met psychiatrische stoornissen. Daarnaast maakt u kennis met diverse mogelijke psychotherapeutische en farmacotherapeutische interventies. Dit maakt de weg vrij voor betere diagnostiek en behandeling van de psychiatrische aandoening.

Na de lunch volgt u praktische workshops naar keuze. Zo kunt u meer leren over interventies om slaapstoornissen aan te pakken, van cognitieve gedragstherapie tot psychofarmaca. Ook kunt u zich verdiepen in slaapstoornissen bij specifieke groepen, zoals kinderen & jeugdigen, ouderen en mensen met PTSS. U gaat naar huis met nieuwe inzichten, goed uitvoerbare behandelopties en bruikbare adviezen voor uw praktijk.

Na deze dag:

 • Ontdekt u welke soorten slaapstoornissen er zijn
 • Kent u de samenhang van slaapstoornissen met psychiatrische aandoeningen
 • Leert u welke interventies er zijn en hoe u die toepast in uw praktijk
 • Ontvangt u concrete adviezen voor uw behandeldoelgroep(en) zoals o.a. bij kinderen en jeugdigen, en ouderen
 • Weet u hoe de vicieuze cirkel te doorbreken en therapie te optimaliseren

Voor wie?

Dit congres is primair bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten en alle andere professionals die meer willen weten over slaapstoornissen in de psychiatrie.

Mogen we u ook verwelkomen?

Slaapstoornissen in de psychiatrie | Programma

Tijdens dit congres leert u meer over slaapstoornissen, hun wisselwerking met psychiatrische stoornissen, en mogelijke psychotherapeutische en farmacotherapeutische interventies voor slaapstoornissen, en waarom dit van groot belang is voor het optimaliseren van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg.

09.30
Ontvangst en registratie met koffie & thee
10.00
Opening en inleiding door dagvoorzitter
10.15
Lees meer Sluiten
Algemene inleiding in de slaap

In deze inleiding wordt de opbouw van de slaap besproken, de hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan slaap, de functies van slaap en het belang van slaap in de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ook bespreken we hoe de slaap verstoord kan raken en wat de gevolgen kunnen zijn van slaapstoornissen voor het welzijn van het individu.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • De deelnemer heeft een overzicht van de verschillende slaapstadia, en de regelmechanismen die de slaapstadia en de overgangen ertussen mediëren.
 • De deelnemer heeft inzicht in variaties in slaapduur en architectuur op geleide van leeftijd, geslacht en andere demografische en omgevingsfactoren
 • De deelnemer heeft een overzicht van de functies van slaap voor lichamelijke, emotionele en cognitieve processen; en begrijpt hoe verstoorde slaap kan bijdragen aan lichamelijk en mentaal onwelbevinden

10.45
Lees meer Sluiten
Het belang van slaap voor cognitief en psychologisch functioneren

Deze lezing zal een overzicht geven van recente theorieën over de functies van slaap en het belang van slaap voor de hersenen. Slaap wordt verondersteld een cruciale rol te spelen bij herstel, onderhoud en plasticiteit van zenuwcellen. Langs die weg is slaap essentieel voor het functioneren van ons brein en onze mentale gezondheid.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • De recente theorieën over de functies van slaap
 • De rol van slaap bij het vormen van geheugen
 • De invloed van slaap en slaaptekort op emoties

11.30

Slaapstoornissen komen veel voor in de psychiatrie, met name insomnie. De laatste decennia wordt steeds duidelijker dat verstoorde slaap niet alleen een transdiagnostisch symptoom is van psychiatrische aandoeningen, maar dat ze elkaar wederzijds negatief beïnvloeden. Het vroegtijdig diagnosticeren en behandelen van (comorbide) slaapstoornissen – hetgeen in ons zorgstelsel primair valt onder somatiek – is dan ook juist van groot belang in de geestelijke gezondheidszorg.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Informatie over de verschillende soorten slaapstoornissen, met nadruk op chronische insomnie
 • Inzicht in de wisselwerking tussen slaap en psychische gezondheid
 • Beginselen van cognitieve gedragstherapie voor insomnie

12.30
Lunchpauze
13.30
Workshopronde 1
14.45
Pauze
15.15
Workshopronde 2
16.30
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Slaapstoornissen in de psychiatrie | Workshops

1.
Lees meer Sluiten
Medicamenteuze aspecten en behandeling van insomnie in de psychiatrie

Insomnie is voor veel behandelaars van psychiatrische patiënten een veelvoorkomende klacht in de spreekkamer. Het wel of niet inzetten van slaapmiddelen met daarbij risico op ontwikkeling van afhankelijkheid, en hoe om te gaan met reeds gebruikte medicatie is een telkens terugkerend vraagstuk. In deze workshop gaan we in op medicamenteuze aspecten van insomnie behandeling. Denk hierbij aan verschillende werkingsmechanisme en –duur, maar ook bijwerkingen en gevolgen voor de rijvaardigheid. Meerdere opties worden aangereikt, zodat per individuele patiënt een afweging kan worden gemaakt. Tot slot wordt aandacht besteed aan het afbouwen van reeds (langdurig) gebruikte slaap medicatie.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • overzicht van de effecten van de belangrijkste (psycho)farmaca op de slaap
 • plaats van farmaca in de behandeling van insomnie
 • adviezen m.b.t. start en afbouw psychofarmaca voor insomnie

 Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?

Het beredeneerd wel of niet inzetten, dan wel aanpassen van, medicatie in de behandeling van insomnie komt de zorg van psychiatrische patiënten ten goede.

 

2.
Lees meer Sluiten
Toepassing van CGT-i bij uiteenlopende psychiatrische aandoeningen

Het doel van de workshop is het leren (h)erkennen en behandelen van comorbide insomnie bij uiteenlopende psychiatrische aandoeningen. Per psychiatrische aandoening wordt besproken welke aanpassingen van het CGT-I protocol nodig zijn, welke aandachtspunten relevant zijn en hoe specifieke onderdelen van het protocol kunnen worden toegepast. Door de praktische inslag van de workshop kunt u na de workshop direct hiermee aan de aan de slag in de klinische praktijk.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Diagnostiek van comorbide insomnie
 • Indicatiestelling van CGT-i
 • Toepassing van CGT-i bij verschillende psychiatrische aandoeningen

3.
Lees meer Sluiten
Slaapstoornissen bij kinderen en jeugdigen

Tijdens deze interactieve workshop gaat u aan de slag met diverse casus van kinderen met psychiatrische stoornissen, die kampen met slaapproblemen. U leert de belangrijkste oorzaken herkennen en daarop de behandeling aan te sluiten. Aanbod komen o.a. de relatie met ADHD en autisme en de eerste stappen in de behandeling

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Hoe ziet normale kinderslaap eruit?
 • Wat zijn de belangrijkste oorzaken van slecht slapen bij kinderen met psychiatrische aandoeningen?
 • Welke behandelingen kunnen ingezet worden vanuit slaapgeneeskundig perspectief

 

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?

Voelt u zich handelingsverlegen als uw patiënt na het verbeteren van de slaap hygiëne of de start van melatonine nog steeds slecht slaapt? Kom dan naar deze workshop om praktische handvatten te krijgen voor verdere aanpak.

4.

In deze workshop leer je hoe slaap bij ouderen kan veranderen, en welke leeftijdsgebonden factoren een rol spelen bij de hogere prevalentie van slaapstoornissen ouderen. Ook leer je dat met een goede analyse, psycho-educatie en behandeling volgens de richtlijnen veel winst te boeken valt, ook op hogere leeftijd!

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Invloed van veroudering op slaapregulatie
 • Factoren die een rol spelen bij slaapstoornissen bij ouderen
 • Behandeling van slaapstoornissen bij deze doelgroep

5.

Nachtmerries komen vaak voor bij mensen met verschillende psychiatrische stoornissen en hangen samen met ernstigere vormen van psychopathologie. Zorgvuldige diagnostiek van nachtmerries en het onderscheid met andere parasomnieën zoals nachtangst is van belang voor een goede indicatiestelling voor behandeling. Er is een psychologische behandeling van nachtmerries beschikbaar, imaginatie en rescripting therapie, een klachtgerichte behandeling die zowel op zichzelf staand als naast een lopend behandeltraject toegepast kan worden.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 

 • Diagnostiek van nachtmerries, en onderscheid met andere parasomnieën
 • Indicatiestelling voor behandeling van de nachtmerries
 • Toepassen van imaginatie en rescripting voor nachtmerries

 

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?

Slaap is een onmisbare factor in diagnose en behandeling van psychiatrische stoornissen, maar wordt ten onrechte veronachtzaamd, mogelijk door gebrek aan kennis. Dit congres levert een noodzakelijke bijdrage aan het vergroten van de kennis omtrent de samenhang tussen slaapproblemen en psychische problemen.

 

Doelgroep: GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, praktijkondersteuners GGZ en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Slaapstoornissen in de psychiatrie | Sprekers

Slaapstoornissen in de psychiatrie | Praktische informatie

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Waar en wanneer
18 juni 2021 | Van Der Valk, Utrecht

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Federatie Gezondheidspsychologen & Psychotherapeuten (FGzPt)
 • Nederlands Vereniging voor Psychotherapeuten (NVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • POH-GGZ
 • Kwaliteitsregister V&VN

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven (btw vrij)

 • 349,- per persoon | Early bird: voor de eerste 50 inschrijvingen
 • 349,- per persoon | Abonnee tarief*
 • 399,- per persoon | Regulier tarief

*Abonnees van GZ-psychologie, Kind & Adolescent Praktijk en TvPO

Eenvoudig inschrijven via dit online formulier >

20% korting op het boek! Zodra het boek bestelbaar is krijgen alle deelnemers een kortingscode van 20% korting toegestuurd.

Voor wie?
Het congres is primair bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en alle andere professionals die meer willen weten over Slaapstoornissen in de psychiatrie.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
M: 06 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.