Jaarcongres Trauma bij kinderen

Chronische stress, veerkracht en behandelen
Jaarcongres Trauma bij kinderen - 11 maart 2022

Stress kan behalve geestelijke ook lichamelijke schade achterlaten bij kinderen. Zij blijken vooral in de eerste dagen van hun leven en in de adolescentie extra kwetsbaar voor de gevolgen van chronische stress.

Trauma bij kinderen
Frequente of aanhoudende stress heeft vaak te maken met nadelige jeugdervaringen die jonge mensen kunnen meemaken, zoals kindermishandeling, seksueel misbruik en partnergeweld. Maar er zijn meer traumatische ervaringen van kinderen, zoals pesten, armoede, discriminatie en echtscheidingen.

Gedragsverandering kind
Het is van belang sensitief te reageren en oog te hebben voor traumatische ervaringen bij gedragsverandering van een kind, zodat je effectieve hulp in de vorm van passende interventies biedt.

Tijdens dit congres leer je:

 • Wanneer gespecialiseerde hulp nodig is bij kindertrauma
 • Wanneer je nog op de veerkracht van het kind kunt vertrouwen
 • Welke behandelmethodes je kunt toepassen bij trauma bij kinderen
09.15
Ontvangst en registratie met koffie en thee
10.00
Lees meer Sluiten
Veerkracht na Jeugdtrauma

Eén op de drie kinderen en adolescenten die wereldwijd opgroeien ervaart jeugdtrauma, zoals pesten en kindermishandeling. Jeugdtrauma is verantwoordelijk voor veel mentale problemen in de adolescentie, zoals depressie, angst, gedragsproblemen, lagere schoolprestaties, agressie en zelfs suïcide. Anne Laura van Harmelen vertelt je hoe jeugdtrauma jongeren kwetsbaar maakt en welke mogelijkheden er zijn om hun veerkracht te versterken.

Anne-Laura van Harmelen, hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht, Universiteit Leiden

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Waarom jeugdtrauma jongeren kwetsbaar maakt voor mentale problemen
 • Wat Veerkracht na Jeugdtrauma is
 • Hoe veerkracht versterkt kan worden

10.45
Lees meer Sluiten
SOS bij kinderarmoede

Kinderen die in armoede opgroeien, worden geconfronteerd met veel stress en met instabiele leefomstandigheden thuis. Dit kan de ontwikkeling van hun executieve functies onder druk zetten en leiden tot psychosociale problemen. Mariëtte Lusse gaat in op hoe scholen en zorgprofessionals de veerkracht en kansen van deze kinderen kunnen vergroten door kinderarmoede eerder te Signaleren en kinderen in armoede beter te Ondersteunen en Stimuleren: SOS bij kinderarmoede.

Mariëtte Lusse, Lector Kwetsbare gezinnen, kansengelijkheid en kinderarmoede, Hogeschool Rotterdam

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Welke kinderen in armoede opgroeien en wat hier de gevolgen van zijn
 • Hoe armoede de achterliggende oorzaak van ontwikkelingsproblemen bij kinderen kan zijn
 • Welk handelingsperspectief professionals hebben bij het Signaleren van en Ondersteunen en Stimuleren bij kinderarmoede

11.30
Ochtend pauze
12.00
Lees meer Sluiten
Ervaringsverhaal Sander en Jeroen: maak het onzichtbare zichtbaar

In deze plenaire lezing hoor je het verhaal van Sander en Jeroen. Zij vertellen door middel van een mini documentaire en verdieping hun verhaal. Hier komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals kindermishandeling, verwaarlozing en fysieke, mentale gezondheid. Zij nemen je mee in hun aangrijpende verleden, vertellen wat zij ervan hebben geleerd en wat zij meenemen naar nu. Ook worden er onzichtbare littekens verteld, die zij er aan hebben overgehouden. Zij geven handvatten mee en vertellen hoe er gesignaleerd kan worden.

Jeroen van de Ven, spreker en jongerencoach, Jeroen en Forte Welzijn, Elst

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Bewustwording
 • Niet alles is wat het lijkt
 • Doorvragen

12.45
Lunchpauze
13.45
Lees meer Sluiten
Workshop ronde 1

 • Praten met kinderen over kindermishandeling
 • Behandeling voor Chronisch getraumatiseerde kinderen: IGT-K
 • Hoe help je getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking?
 • Rol traumatische ervaringen en inzet ACT bij traumabehandeling
 • Hoe vergroot je veerkracht?

Klik hier om alle workshops te bekijken

15.00
Pauze
15.30
Lees meer Sluiten
Workshop ronde 2

 • Praten met kinderen over kindermishandeling
 • Behandeling voor Chronisch getraumatiseerde kinderen: IGT-K
 • Hoe help je getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking?
 • Rol traumatische ervaringen en inzet ACT bij traumabehandeling
 • Hoe vergroot je veerkracht?

Klik hier om alle workshops te bekijken

16.45
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Praten met kinderen over kindermishandeling

Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet verder klem zetten of onnodig belasten. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zíjn stem te laten horen en heb je informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft. Deze workshop geeft je concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen.

Marike van Gemert, oprichter, trainer en auteur, Academie voor Praten met Kinderen

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Rekening houden met een traumabrein in gesprekken over kindermishandeling
 • Veiligheid creëren in het contact met het kind
 • Transparant zijn over je professionele verantwoordelijkheid: omgaan met een verzoek tot geheimhouding

2.
Lees meer Sluiten
Integratief Opvoeden bij kinderen met gehechtheidstrauma als onderdeel van IGT-K behandeling

In deze workshop gaan we in op specifieke opvoedstrategieën voor opvoeders van chronisch getraumatiseerde kinderen, zoals beschreven in het boek Integratief Opvoeden. Deze opvoedstrategieën zijn te gebruiken door ouders/pleegouders, familieleden en anderen die een kind verzorgen dat gehechtheidstrauma heeft meegemaakt. Ook kan het boek gebruikt worden door therapeuten om een behandeling te ondersteunen, waarbij EMDR en gezinstherapie wordt geïntegreerd (zoals IGT-K). In de workshop gaan we kort in op het behandelmodel IGT-K en de opvoedstrategieën. Je gaat zelf aan de slag met een oefening. Na deze workshop weet je welke opvoedstrategieën beschikbaar zijn, en bij welke doelgroep deze kunnen worden ingezet.

Maureen Stam, gz-psycholoog en EMDR practioner, Levvel en Mara van der Hoeven, promovenda Amsterdam UMCl

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Wat het doel is van Integratief Opvoeden
 • Hoe je een aantal opvoedstrategieën van Integratief Opvoeden herkent
 • Voor welke kinderen de opvoedstrategieën kunnen worden ingezet

3.
Lees meer Sluiten
Getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking: helpen bij herstel

In deze workshop worden de cruciale concepten en aandachtspunten toegelicht die van belang zijn bij het werken met getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezin. Ook ga je aan de slag met het opstellen van een actieplan, één van de onderdelen van de training waarmee je in de dagelijkse praktijk aan de slag kunt.

Carina van Kregten, psycholoog NIP, gedragstherapeut, Pluryn & Giuditta Soro,  GZ-psycholoog, Kind in Balans en William Schrikker Gezinsvormen

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Je hebt meer zicht op de impact van trauma bij kinderen met een verstandelijke beperking
 • Je kent de cruciale concepten van het werken met getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking
 • Je maakt een start met een actieplan waarmee je in de praktijk aan de slag kunt

4.
Lees meer Sluiten
Rol traumatische ervaringen en de daaruit voortkomende stressreacties bij ontstaan en in stand houden lichamelijke klachten en inzet ACT bij traumabehandeling

Kinderen met lichamelijke klachten (SOLK) kunnen getraumatiseerd zijn als gevolg van het meemaken van een traumatische gebeurtenis voorafgaand aan de SOLK of door een gebeurtenis erna. Door zich niet erkend of geloofd voelen, een heftige pijnaanval of doordat ze veel dingen niet meer kunnen (school/sport/sociale contacten). Er hoeft geen sprake te zijn van psychologische factoren zoals een trauma bij het ontstaan of verergeren van lichamelijke klachten. Als er toch sprake is van een traumatische gebeurtenis en de posttraumatische stressreacties niet verminderen doordat het trauma voortduurt of niet wordt verwerkt, is de kans aanwezig dat er door langdurige stress lichamelijke klachten ontstaan. Maar welke traumatische herinneringen zijn relevant voor de behandeling van lichamelijke klachten?

In deze workshop bespreken we met behulp van casuïstiek en theorie 2 manieren om dit op te sporen en te behandelen middels EMDR/Imaginaire Exposure. We nemen de deelnemers mee in hoe je volgens het gevolgenmodel de klacht als uitgangspunt neemt en nagaat welke gevolgen de lichamelijke klacht in stand houden. Ook bespreken we wat je als behandelaar inzet als uit de gepersonaliseerde verklaring blijkt dat er voor de lichamelijke klachten geen traumatische gebeurtenissen zijn geweest. Maar de stressreacties na het meemaken van een heftige gebeurtenis niet verminderen door de wijze waarop het kind/de jongere/het gezin reageert op deze stress (coping). Hoe bevorder je in dat geval de gezonde coping en de kwaliteit van leven middels Acceptence and Commitment Therapy (ACT)?

Barbara de Bruine, orthopedagoog-generalist/cognitief gedragstherapeut/EMDR-therapeut en Linda Blokzijl, GZ-psycholoog/cognitief gedragstherapeut i.o,  Accare Groningen, kinder- en jeugdpsychiatrie

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Hoe herinneringen aan traumatische gebeurtenissen SOLK-klachten veroorzaken en in stand houden en wat je hiermee kan in de behandeling
 • Waarom het zo belangrijk is een gepersonaliseerde verklaring van de klachten te maken (met het gevolgenmodel/Biopsychosociaal model/SCEGS-model/Holistische theorie).
 • Hoe je vanuit de gepersonaliseerde verklaring een passend behandelplan maakt en nagaat of je EMDR, IE, CGT of ACT toepast.
 • Hoe je bij kinderen/jongeren die voor de SOLK goed functioneerden, gebruik maakt van hun eigen coping en persoonskenmerken met ondersteuning van ACT.

5.
Lees meer Sluiten
Samen met het gezin bouwen aan hun eigen veerkrachtpuzzel als basis voor veerkracht na trauma

Tijdens deze workshop geven we je tips en concrete handvatten over hoe je als hulpverlener samen met het kind, de jongere en het gezin kan bouwen aan een veerkrachtpuzzel. De veerkrachtpuzzel kan als basis en vertrekpunt dienen van waaruit je als hulpverlener met het gezin kan gaan bouwen aan ieders unieke veerkrachtproces. We baseren ons hierbij op de sociaalecologische benadering van veerkracht zoals geformuleerd door Michael Ungar.

Annelies Houben, drama therapeut en Naomi Vandamme, GZ-psycholoog, Veerkrachtexpertise Centrum

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Welke kind- en omgevingsgerelateerde veerkrachtbronnen uit onderzoek blijken bij te dragen aan veerkracht en hoe je deze kan cultiveren in de praktijk
 • Hoe veerkracht na trauma zich kan manifesteren bij kinderen en jongeren (pathways to resilience)
 • Hoe het werkkader van de “veerkrachtpuzzel” een simpele manier kan zijn om binnen jouw werking concreet aan de slag te gaan met het thema veerkracht

6.
Lees meer Sluiten
Tem Je Draak: versterkende groepstraining voor getraumatiseerde pleegkinderen

Tem Je Draak is een groepstraining voor getraumatiseerde pleegkinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. In de training worden de kinderen voorbereid op traumabehandeling, ervaren ze steun bij elkaar en krijgen psychoeducatie over trauma, hechtingsproblematiek en loyaliteitsproblemen. Ze leren vaardigheden om hun draak (traumaklachten) te temmen. In 2022 komt dit draaiboek, uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum, op de markt. De training is ontwikkeld om te geven in combinatie met Zorgen voor getraumatiseerde kinderen, een groepstraining voor (pleeg)ouders. In deze workshop vertellen wij over de inhoud van de groepstraining Tem Je Draak en oefenen we met technieken.

Nathalie Schlattmann, klinisch psycholoog en systeemtherapeut (NVRG) en Melissa Goris, orthopedagoog bij de afdeling Therapeutische Pleegzorg van Levvel

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Hoe een ‘Tem Je Draak training’ eruit ziet
 • Voor welke kinderen deze training bedoeld is
 • Een paar nieuwe technieken om in te zetten bij chronisch getraumatiseerde pleegkinderen

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Waar en wanneer
Vrijdag 11 maart 2022 | Hotel Veenendaal

Voor wie?
Het congres is primair bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters, orthopedagogen, jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, POH GGZ, psychotherapeut en alle andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met chronisch trauma en/of hun opvoeders en begeleiders.

Tarieven (btw vrij)

 • 399,- per persoon | Regulier tarief
 • 359,- per persoon | Abonnee tarief *
 • 359,- per persoon | Tarief voor NVO leden

*Abonnees van GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk.

Eenvoudig inschrijven voor dit congres >>

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij POH-GGZ, NIP, NIP K&J, FGzPT, SKJ, NVO, NVvP en VGCt. Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Zwanet Vierstra
M: 06 47 94 77 39
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.