Congres Emotieregulatie

bij kinderen en volwassenen

Het is niet meer mogelijk je aan te melden voor het congres Emotieregulatie op 25 november 2021. De volgende editie van dit congres vindt plaats in 2022. Wil je als eerste op de hoogte gehouden worden van het nieuwe programma? Laat dan je gegevens achter via dit interesseformulier.

Congres Emotieregulatie | 25 november 2021

Emotieregulatie is méér dan praten over gevoelens en ontspanningsoefeningen doen. Tijdens dit congres maak je kennis met een wetenschappelijk gefundeerde emotieregulatietraining die is in te zetten voor volwassenen en voor kinderen. Je ontdekt hoe emotieregulatie zich ontwikkelt vanaf de kindertijd, waar het fout kan lopen hoe je de training kunt inzetten in verschillende klinische settings.

Veel behandelaars passen emotieregulatie toe als methodiek binnen een behandeling van angstproblemen, depressieve klachten, eetstoornissen, agressieregulatie of bij persoonlijkheidsstoornissen. Ze doen dat wanneer het aangewezen is. Echter, zonder een duidelijk therapieplan, zonder duidelijk protocol en zonder een goede wetenschappelijke rationale.

Breed inzetbare emotieregulatie training
In dit congres krijg je die handvatten van prof. dr. Matthias Berking, die werkte aan een gefundeerde wetenschappelijke onderbouwing voor het uitvoeren van de emotieregulatietraining. Daarnaast licht prof. dr. Caroline Braet het trainingsprogramma toe dat zij ontwikkelde voor emotieregulatie specifiek gericht op kinderen en adolescenten. In drie workshoprondes met onderwerpen naar keuze ga je de diepte in met diverse zinnige en zingevende interventies op het gebied van emotieregulatie.

Waarom heeft Matthias Berking deze specifieke emotiergulatietraining ontwikkeld?
Beluister het interview met Matthias Berking >>

Voor wie?
Het congres is primair bedoeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en alle andere professionals die meer willen weten over emotieregulatie zowel kinderen als volwassenen.

Congres Emotieregulatie | Programma

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
09.30
Opening door dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Het belang van emotieregulatie voor alle jongeren in het omgaan met emoties

Emotieregulatie aanleren is een belangrijke methodiek waar pas recent wetenschappelijke aandacht voor is. Hoe begin je hieraan als je met kinderen of jongeren werkt? Vaak gebeurt dit nu zonder een duidelijk protocol, zonder een goede wetenschappelijke rationale. Opzet van deze lezing is hierover nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen toe te lichten en vooral ook te illustreren met eigen voorbeelden.

Caroline Braet, hoogleraar, Universiteit Gent

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • De link tussen emotieregulatie en het ontwikkelen van problemen
 • Emotieregulatie leer je niet met één methodiek aan, er is een volgorde in aan te leren vaardigheden

10.20
Lees meer Sluiten
Emotieregulatie en dialectische gedragstherapie

Waar we waren, waar we nu zijn en waar we naartoe moeten.
Dialectische gedragstherapie (DGT) werd oorspronkelijk ontwikkeld als een behandeling voor mensen die lijden aan een langdurig patroon van suïcidaal gedrag. Ondertussen werd de effectiviteit van DGT aangetoond voor een breed spectrum van psychische problemen. DGT is gebaseerd op het idee dat dysfunctioneel gedrag een directe uiting is van alomtegenwoordige emotionele ontregeling of juist een manier om die ontregeling te overleven. De kunst is om mensen, die zich al jaren in een emotionele hel bevinden, ervan te overtuigen dat ook zij kunnen bouwen aan een leven dat ze zélf zinvol vinden. In zijn lezing legt Roland Sinnaeve uit waarom DGT levens zal blijven veranderen, inclusief zijn eigen leven.

Roland Sinnaeve, hoofdtrainer DGT voor Nederland en België, psycholoog en onderzoeker,  Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (België)

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Wat het vaardigheidstekortmodel van Linehan precies inhoudt
 • Wat de opbouw is van een DGT –programma, en waarom dat logisch is
 • Hoe DGT zich ontwikkeld heeft de voorbije dertig jaar, en waar we naartoe gaan

10.55
Koffie/thee pauze
11.25
Lees meer Sluiten
Emotieregulatie trainen : een geëvalueerd behandelingsprotocol

Matthias Berking gaat in op de wetenschappelijke onderbouwing voor de uitvoering van de emotieregulatietraining en de brede inzetbaarheid van de training.

Matthias Berking, psychotherapeut en professor Klinische Psychologie en Psychotherapie aan de Universiteit van Marburg (Duitsland)

12:00
Lunchpauze
13.00
Workshopronde 1
14.05
Workshopronde 2
15.05
koffie/thee pauze
15.35
Workshopronde 3
16:35
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Congres Emotieregulatie | Workshops
Diverse workshops gesplitst in kinderen en volwassenen.

Kinderen:

1.
Lees meer Sluiten
Emotieregulatie en gehechtheid: het belang van interpersoonlijke processen

De strategieën die kinderen hanteren om hun emoties te reguleren worden ontwikkeld in de context van de gehechtheidsrelatie. Veilig gehechte kinderen leren om hulp te zoeken tijdens stress. Die hulp draagt bij tot het reguleren van negatieve emoties zodat kinderen weerbaarder worden tegen de impact van stress. Onveilig gehechte kinderen hanteren vaak alternatieve strategieën die een negatieve impact heeft op de emotieregulatie. In deze lezing zal uitgelegd worden hoe het leren vertrouwen op hulp van gehechtheidsfiguren jongeren terug weerbaar maakt.

Stefanie van Ruijven, eigenaar en hoofdopleider, Hechter! training en workshops op gebied van trauma, hechting en lichaamsgericht werken

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Gehechtheid weerspiegelt de mate waarin kinderen een cognitief script over zorg ontwikkelen
 • Onveilig gehechte kinderen lopen meer risico op de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen
 • Veilig gehechte kinderen zoeken makkelijker hulp tijdens stress, een emotieregulatie strategie die weerbaarheid kinderen vergroot

Volwassenen:

3.
Lees meer Sluiten
Online Emotieregulatietraining: 2 innovatieve internetmodules voor volwassenen en adolescenten

In deze workshop wordt je rondgeleid door 2 innovatieve online emotieregulatietrainingen, waarvan één voor volwassenen en één voor adolescenten. De internet-based Emotieregulatietraining (iERT) voor depressieve volwassenen is een verkorte, online versie van de Affect Regulation Training (ART/TEC) van Matthias Berking. Dankzij het innovatieve ontwerp met video’s, geluidsfragmenten en oefeningen oogst deze training lof bij patiënten en clinici. Daarnaast ontwikkelen zij momenteel een versie voor adolescenten, en jouw input is daarbij heel welkom! Kijk, luister, oefen en denk mee!

Carolien Christ, Promovenda/Psycholoog Arkin & GGZ inGeest

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Je ziet hoe online video’s, geluidsfragmenten en oefeningen gebruikt worden om ingewikkelde informatie over emotieregulatie en andere vormen van psycho-educatie effectief aan cliënten over te brengen
 • Je krijgt een helder beeld van de opzet, de inhoud en toepassing van de transdiagnostische internet-based Emotieregulatietraining voor volwassenen en adolescenten
 • Je hebt gebrainstormd over hoe adolescenten via internet leren hun emoties beter te reguleren

Waarom Carolien Christ deelnemers aanraadt om naar het congres te komen?
Dit congres vormt een unieke gelegenheid om kennis te maken met een wetenschappelijk gefundeerde emotieregulatietraining, en het centrale begrip “emotieregulatie” vanuit verschillende perspectieven te belichten.

4.
Lees meer Sluiten
ER training

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met de eerste fasen van de Training Emotionele Competenties (TEC) door Mathias Berking Praktische invulling training.

Prof. dr. Matthias Berking, psychotherapeut en professor Klinische Psychologie en Psychotherapie aan de Universiteit van Marburg (Duitsland)

5.
Lees meer Sluiten
Een ACT-visie op emotieregulatie

Waarom worden emoties in ACT gezien als gedrag? Hoe kan je bepalen of en hoe een emotie gereguleerd moet worden? Wat betekent het voor therapeuten en cliënten als emoties de baas zijn over hun acties? ACT is een vorm van CGT waarin acceptatie, zingeving en gedragsverbreding centraal staan. Deze workshop biedt een kader en praktische handvatten voor emotieregulatie bekeken vanuit Acceptance and Commitment Therapie.

Lieve Bruyninx, psycholoog en gedragstherapeut, Factor Psy

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Hoe ACT kijkt naar emotieregulatie
 • Waarom je betekenis en functie uit elkaar moet halen
 • Wat voor interventies kan je hiervoor gebruiken

6.
Lees meer Sluiten
Emotieregulatievaardigheden in Dialectische Gedragstherapie

In zijn plenaire lezing heeft Roland Sinnaeve aangestipt wat de functie van de vaardigheidstraining is in Dialectische Gedragstherapie (DGT). In zijn workshop gaat hij dieper in op de structuur en de inhoud van de DGT-vaardigheidstraining, met name de module emotieregulatie. Dit doet hij in vogelvlucht. Het grootste deel van deze workshop bestaat uit zelf ervaren hoe het is om getraind te worden in emotieregulatie. De vaardigheid die wordt bestudeerd, is tegengesteld handelen bij woede. Niet om de ander te vergeven, maar om zelf minder te lijden. “Je vasthouden aan woede is als zelf gif drinken, en hopen dat de ander sterft”.

Roland Sinnaeve, psycholoog, onderzoeker, hoofdtrainer en docent bij Dialexis

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Wat de structuur en de inhoud van de DGT vaardigheidstraining is
 • Wat de DGT-vaardigheid “tegengesteld handelen” inhoudt
 • Hoe je ervoor kan zorgen dat je minder lijdt als gevolg van boosheid

Waarom Roland Sinnaeve deelnemers aanraadt om naar het congres te komen?
Ik geloof dat de weg die we nu ingeslagen zijn, namelijk die van transdiagnostisch en dimensioneel denken over gezondheid en ziekte, een goede weg is. Onderzoek naar emotie(dys)regulatie is daar een mooi voorbeeld van. Wat echter nodig is zijn congressen waarin we dezelfde basale processen (in dit geval emotieregulatie) over ontwikkelingsfasen heen bestuderen. Zoals dit congres dus.

Congres Emotieregulatie | Sprekers

Congres Emotieregulatie | Praktische informatie

Waar en wanneer
Donderdag 25  november 2021 | Hotel Landgoed Zonheuvel Doorn
Adres: Amersfoortseweg 98 | 3941 EP Doorn
Routebeschrijving Emotieregulatie GGZ congres

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • NIP-Eerstelijnspsychologie
 • NIP Kinder- en Jeugdpsychologen (K&J)
 • NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
 • Accreditatiebureau FGzPt
 • Cognitief Gedragstherapeuten (VGCt)
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Tarieven (btw vrij)

 • 349,- per persoon | Early bird: voor de eerste 50 inschrijvingen
 • 359,- per persoon | Abonnee tarief*
 • 359,- per persoon | Tarief voor NVO leden
 • 399,- per persoon | Regulier tarief

* Voor abonnees van GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis of TPO De Praktijk

Alvast inlezen over emotieregulatie? Profiteer met de kortingscode emotieregulatie20% van de volgende drie interessante uitgaven:

 • Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten | therapeutenboek
 • Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten | werkboek
 • Emotieregulatie | training voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters
  >> Klik hier voor meer informatie

Voor wie?
Het congres is primair bedoeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en alle andere professionals die meer willen weten over emotieregulatie zowel kinderen als volwassenen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
M: 06 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.